Huynh Đoàn Đa Minh GP. Long Xuyên, Liên Huynh Thánh Vinh Sơn Liêm Bầu Ban Phục Vụ 2023-2027

Vào ngày 29 tháng 6 năm 2023, tại Hội trường Giáo xứ Tân Bùi,  inh 4A,  Liên huynh Thánh Vinh Sơn Liêm bầu Ban phục vụ khóa mới 2023 – 2027.

Hiện diện trong cuộc bầu cử có Cha Đa Minh Nguyễn Văn Thiêm Linh hướng Liên huynh Thánh Vinh Sơn Liêm, đại diện BPV/HĐGPLX có anh Ant. Nguyễn Đức Xinh, và anh Hieronimo Nguyễn Văn Thuận, các ACE trưởng, phó 16 Huynh đoàn và 8 anh chị thụ cử.

8 giờ 30, Anh nguyên trưởng Liên huynh Tôma Aq. Nguyễn Ngọc Dũng thực hiện nghi thức Thánh hóa. Sau đó anh phó LH chủ tọa cuộc bầu cử, bầu 2 kiếm phiếu.

Trước khi tiến hành bầu cử, Cha Lĩnh hướng chìa sẻ Ngài nói: chính chúng ta đã có nhiều nỗ lực, cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ, tuy vậy vẫn còn có một số thiếu sót, vậy chúng ta phải tín tưởng và cậy trông vào Chúa, Chúa sẽ ban ơn và thêm sức cho chúng ta, để chúng ta phục vụ Chúa và Giáo hội, phục vụ anh em được tốt hơn.

Tiến hành bầu cử theo đúng Luật Sống. Kết quả Ban phục vụ Liên huynh khóa mới 2023 – 2027 gồm các anh chị sau đây:

  1. Anh Toma A Nguyễn Ngọc Dũng, trưởng ban.
  2. Anh Giuse Đỗ Trọng Thụ, phó ban.
  3. Chị Maria Trần Thị Hường, thứ ký.
  4. Chị Maria Đinh Thị Dấu, thủ quỹ.
  5. Chị Têresa Phạm Thị Ly, học tập.
  6. Anh Giuse Phan Châu Diên, tổng đồ bác ái.
  7. Anh Giuse Mai Ngọc Hoàng, phụ trách giới trẻ.
  8. Anh Giuse Phạm Ngọc Lâm, tổng đồ bác ái.

Anh Toma Aq. Nguyễn Ngọc Dũng, trưởng ban đại diện cho các thành viên trong tân BPV Liên Huynh có lời cảm ơn Cha Lĩnh hướng, quý anh đại diện BPV/HĐGPLX đã đến tham dự chứng kiến. Cảm ơn các đoàn viên cử tri đã tín nhiệm chúng em vào BPV nhiệm kỳ 2023 – 2027. Chúng em xin hứa sẽ cố gắng phục vụ, chu toàn bổn phận và trách nhiệm của người giáo dân Đa Minh với vai trò BPV Liên Huynh.

Ant.Đức Xinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *