Huynh Đoàn Đa Minh GP. Long Xuyên kính viếng Cha Cố Giuse

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh Vinh hiển, Ban Phục vụ Huynh Đoàn Giáo phận Long Xuyên trân trọng kính báo đến anh chị em gia đình Đa Minh toàn quốc, cách riêng anh chị em Huynh Đoàn Giáo phận Long Xuyên được biết:

Cha cố Giuse Phan Chí Minh, nguyên là Linh giám Huynh Đoàn Giáo dân Đa Minh Giáo phận Long Xuyên từ ngày 24 tháng 6 năm 2000 đến tháng 10 năm 2018 (18 năm làm Linh giám).

Chúa đã thương gọi về với Ngài lúc 0 giờ 20 phút ngày 08 tháng 6 năm 2022 tại Giáo xứ Đền Thánh Giuse An Bình thuộc Giáo phận Long Xuyên.

Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 09 tháng 6 năm 2022, Cha Linh giám Giuse Phạm Hồng Nhật, Cha Đặc trách Gioan Baotixita Cáp Hữu Trí OP, Cha Phêrô Trần Văn Thơ OP cùng các anh chị thuộc Huynh Đoàn Giáo phận đã đến viếng Cha cố Giuse và cùng hiệp dâng thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho Linh hồn Cha cố Giuse.

Kết lễ, Cha Linh giám chủ tế đã đại diện cho Huynh Đoàn Giáo phận Long Xuyên bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Cha cố, ngài đã hy sinh rất nhiều và là Đại ân nhân để Huynh Đoàn Giáo phận Long Xuyên mới có được như ngày hôm nay. Xin chia buồn với Giáo xứ Đền Thánh Giuse An Bình, nơi Cha cố đang làm chánh xứ và thành kính phân ưu cùng Tang gia và Tang quyến.

Xin anh chị em các Huynh Đoàn trong Giáo phận hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn Cha cố Giuse. Xin Chúa thương xót đón nhận Linh hồn Cha cố Giuse vào Nước Hằng sống muôn đời.

Antôn Đức Xinh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *