Liên Huynh Thánh Tôma Aquinô GP. Long Xuyên Nguyệt Hội

Vào lúc 8 giờ 00 ngày 28 tháng 6 năm 2022 tại Giáo xứ An Sơn, kinh E2, Liên huynh Thánh Tôma Aquinô tổ chức Nguyệt hội tháng 6 năm 2022. Có  sự hiện diện đặc biệt cha tân Đặc trách GB. Cáp Hữu Trí OP, cha Linh hướng Đa Minh Nguyễn Văn Lượng và quý anh chị em cựu, nguyên và đương nhiệm trong Ban Phục vụ Liên huynh, anh chị em trong Ban Phục vụ 13 Huynh Đoàn thuộc Liên huynh. Chương trình Nguyệt Hội có 2 phần: Chầu Thánh Thể và Nội dung buổi họp

Trước khi chầu Thánh Thể, cộng đoàn đọc Lời Chúa (Lc,10-11) Cha Linh hướng chia sẻ: Chúa mời gọi 72 môn đệ cũng như Chúa mời gọi người Đa Minh theo Chúa, khi đã theo Chúa người Đa Minh phải sống khiêm tốn, sống hiền hòa, phục vụ, sống bác ái yêu thương, người Đa Minh luôn: “Nói với Chúa và Nói về Chúa”, đừng sống giả hình và cần phải bỏ cái tôi của mình.

Nội dung buổi họp:

1- Anh trưởng Liên huynh Đa Minh Trần Văn Chính giới thiệu cha GB. Cáp Hữu Trí  OP., tân Đặc trách Huynh Đoàn Giáo phận Long Xuyên.

2- Các HĐ báo cáo các sinh hoạt trong tháng qua (nêu các thuận lợi, khó khăn trong việc điều hành Huynh Đoàn)

3- Triển khai việc lạc quyên cho quỹ đào tạo ơn gọi của Tỉnh Dòng .

4- Cha Linh hướng nhắn nhủ anh chị em trong Huynh Đoàn luôn là con thảo đối với các Cha Linh hướng. đặc biệt người Đa Minh luôn mở lòng ra trong công việc truyền giáo, bác ái yêu thương, không chỉ trong Giáo xứ mà phải lan rộng ra những nơi khác nữa.

5- Cha Đặc trách tâm tình: Ngài cám ơn Cha Linh Hướng, Cha cố Đa Minh đã đồng hành với Liên huynh Thánh Tôma Aquinô trong suốt 21 năm qua, cám ơn quý anh chị em đang hiện diện, ngài cũng cố gắng thăm huynh đệ các Huynh Đoàn, sẽ tổ chức các khóa học Chân Lý, cùng Hiệp Hành, cùng nhau hỗ trợ cho nhau cùng thăng tiến và cùng nhau nên Thánh.

10 giờ 30 kết thúc chương trình Nguyệt Hội trong tâm tình đoàn kết yêu thương, bao la tình Chúa và ấm áp tình người.

Antôn Đức Xinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *