Liên Huynh Thánh Đa Minh Cẩm, Giáo phận Long Xuyên mừng Lễ Bổn Mạng

Vào ngày 11.03.2022, Giáo hội hân hoan mừng kính Thánh Đa Minh Nguyễn Văn Cẩm Linh mục tử đạo. Ngài là một trong 38 Thánh tử đạo Việt Nam thuộc Dòng Đa Minh. Liên huynh Thánh Cẩm nhận Ngài làm Bổn mạng.

Do tình hình dịch bệnh Covid 19 đã tương đối giảm, được sự đồng thuận của Cha Giuse Phạm Hồng Nhật Linh Giám và cha Gioan B. Nguyễn Tuấn Dũng OP, Đặc trách Huynh đoàn Giáo phận, Liên huynh Thánh Cẩm tổ chức Thánh lễ tạ ơn mừng Bổn mạng tại giáo xứ Thạnh An, Giáo hạt Vĩnh Thạnh, nơi cha Giuse Bùi Hữu Nghị làm quản hạt và cũng là Linh hướng của Liên huynh Thánh Cẩm.

Hiệp thông trong Thánh lễ tạ ơn hôm nay có sự hiện diện của cha Linh Giám Giuse Phạm Hồng Nhật,  cha Đặc trách  Gioan B.Nguyễn Tuấn Dũng OP, cha phó Giuse Trịnh Hoàng Do, cha phó Giuse Phạm Bình Phát OP, quý anh chị trong Ban Phục Vụ Huynh đoàn Giáo phận, Ban Phục Vụ 4 Liên huynh và anh chị em trong Liên huynh Thánh Cẩm.

8 giờ 30, anh Vincentê Trần Văn Thành, thư ký Liên huynh thực hiện phút thánh hóa khai mạc giờ tĩnh tâm.

8 giờ 40, Cha Đặc trách chía sẻ: Trong tháng 3, tháng kính thánh Giuse, ngài mời gọi chúng ta sống hiệp hành trong ơn gọi và chiêm ngắm đời sống gương mẫu của Thánh Giuse. Tiếp theo ngài nói về ý nghĩa và mục đích của Thượng Hội Đồng Giám mục thể giới lần thứ XVI vào năm 2023 “Sống tinh thần hiệp hành trong sử vụ”.

9 giờ 30,  anh Phêrô Đoàn Văn Thiệu trưởng ban phục vụ Huynh đoàn Giáo phận Long Xuyên thông tin sinh hoạt của HĐGP và Tỉnh Dòng. Kể từ tháng 3 năm 2022, HĐGP, 5 Liên huynh và 65 HĐ trực thuộc tiếp tục nguyệt hội theo Luật Sống, thực hiện công tác bác ái mùa Chay năm 2022 theo Thư ngỏ đã gởi đến các HĐ và đoàn viên. Vào tháng 4 năm 2022 HĐ tỉnh bầu Ban phục vụ mới. Vừa qua Đức Cha Giaó phận Long Xuyên chuyển đổi nhiệm sở một số cha, vậy các Liên huynh, HĐ nếu có thay đổi Quý Cha linh hướng xin lập danh sách xin Quý Cha Linh hướng mới gửi về Tỉnh Dòng theo quy định của Luật Sống.

10 giờ, Thánh lễ tạ ơn. Cha Linh Giám chủ tế, đầu lễ ngài nói chúng ta phải tạ ơn Chúa vì hơn một năm qua Chúa đã gìn giữ HĐGP bình an. chúng ta cầu nguyện cho anh chị em đoàn viên và các ân nhân còn sống cũng như đã qua đời.

Phần chia sẻ Cha nói: nhìn vào thực tế cuộc sống cho thấy có thể chúng ta đã mất đi nhiều thứ như: tiền tài, danh vọng, tình yêu, tình người … bởi “Đời là bể khổ”. Vậy ai sẽ giải thoát chúng ta khỏi đau khổ? Chính Chúa sẽ giải thoát đau khổ cho chúng ta, nếu chúng ta biết tín thác vào Chúa.

Cuối thánh lễ, anh Vincentê Trần Văn Thanh đại diện cho các anh chị em trong Liên huynh Thánh Cẩm cám ơn Quý Cha, Quý Thầy, Quý Dì, Quý Ban Phục Vụ/HĐ GPLX, Ban PV các Liên huynh bạn, Đoàn viên trong Liên huynh,  Ban hành giáo Giáo xứ Thạnh An, ca đoàn Giáo xứ  và mọi người hiện diện trong Thánh lễ đã đến hiệp dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho anh chị em trong Liên huynh Thánh cẩm chúng con.

Thánh lễ kết thúc, mọi người ra về trong tinh thần đoàn kết, hiệp nhất và yêu thương. Hẹn gặp lại trong ngày Lễ Bổn mạng năm tới.

ANTÔN  ĐỨC XINH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *