Huỳnh đoàn Đa Minh Gx.Hưng Văn – Phú Quốc tuyên hứa lần đầu

Huynh đoàn (HĐ) Đa Minh Gx. Hưng Văn Phú Quốc là HĐ ở đảo cách đất liền hơn 200km thuộc Liên huynh thánh Vinh Sơn Liêm, cũng là HĐ thứ 65 thuộc Huynh Đoàn Đa Minh Gp. Long Xuyên (HĐGPLX) được thành lập qua văn thư số 08/2020/HĐTL ngày 26/06/2020 do cha Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam OP, Giám tỉnh ấn kí.

Theo tinh thần luật sống cùng sự khát khao của anh chị em vốn có ơn đặc sủng của dòng, vậy rất mong được tuyên hứa lần đầu nhưng vì dịch bệnh Covid-19 nên không thể thực hiện được, nhờ lời cầu nguyện của quý anh chị đoàn viên toàn quốc cách riêng là HĐ Đa Minh chúng em, với việc sống chung với dịch, vậy cha Giuse Trần Văn Thịnh chánh xứ Gx. Hưng Văn cũng là linh hướng HĐ Đa Minh xin cha đặc trách HĐGP/LX cho HĐ được tuyên hứa lần đầu vì lợi ích đặc sủng của dòng, cha đặc trách chấp thuận. Đây chính là sự thao thức của cha đặc trách và HĐGP.

Đúng 6 giờ ngày 30/12/2021, cha Đặc trách Gioan B.Nguyễn Tuấn Dũng OP, Ban Phục Vụ HĐGPLX, Ban Phục Vụ Liên huynh Vinh Sơn Liêm khởi hành ra Gx. Hưng Văn Phú Quốc. Vào lúc 11h30, nhờ ơn Chúa thương, tàu cập bến bình an.

Đúng 15h ngày 30/12/2021, tranh thủ thời gian bắt đầu chương trình tĩnh tâm cho các anh chị em HĐ.

Mở đầu chương trình, anh Toma Aq. Nguyễn Văn Dũng phó HĐGPLX cũng là trưởng liên huynh thánh Vinh Sơn Liêm, làm phút thánh hoá sau đó anh chia sẻ 800 năm thánh Đa Minh về trời và năm thánh dòng.

Sau đó anh Phêrô Đoàn Văn Thiệu trưởng HĐGPLX hướng dẫn anh chị em hiểu rõ về căn tính người Đa Minh là sống tinh thần dòng và bốn cột trụ của dòng và bổn phận người đoàn viên cần có là sứ vụ loan báo Tin mừng. Tiếp theo cha Đặc trách chia sẻ với chủ đề “Lời trăn chối của Cha Thánh trước khi về trời”. Ngài muốn chúng ta cùng đồng bàn với nhau trong sứ vụ người Đa Minh là yêu thương, phục vụ sống khiêm tốn, bác ái và loan báo tin mừng, Kết thúc là giờ chầu thánh thể.

 Ngày 31.12.2021 .

05g Thánh lễ sau Thánh lễ đọc kinh thần vụ tiếp theo anh Dũng giới thiệu về ý nghĩa Huy Hiệu của Dòng. Khi chúng ta đeo huy hiệu của dòng là chúng ta “Như một dấu chỉ được thánh hiến và thuộc về Đức Kitô”, là nhắc nhở chúng ta phải sống đúng phẩm giá người con Chúa qua việc thánh hoá bản thân từ trong tư tưởng, lời nói việc làm sao cho đúng đắn hợp với tin mừng và làm chứng cho Chúa. Tiếp theo anh tập nghi thức tuyên hứa.

Ngày 01.01.2022

Thánh lễ kính Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Thánh lễ đồng tế tạ ơn và nghi thức tuyên hứa lần đầu cho 29 anh chị em hứa sinh. Cha linh hướng Giuse Thịnh chủ tế cùng với Cha Gioan B. đặc trách và cha phó xứ Micae Trần Bảo An.

Đầu lễ cha chủ tế thay mặt cộng đoàn giáo xứ cách riêng anh chị em HĐ Đa Minh chào mừng và cảm ơn cha đặc trách quý anh chị em Ban Phục Vụ HĐGPLX, quý anh chị Ban Phục Vụ Liên huynh thánh Vinh Sơn Liêm, ước mong hàng năm sẽ được đón tiếp cha đặc trách quý Ban Phục Vụ HĐGP và Liên huynh thánh Vinh Sơn Liêm thăm viếng huynh đệ và cầu nguyện cho Huynh Đoàn ngày càng phát triển để thêm nhiều đoàn viên. Trong bài chia sẻ, cha Đặc trách nhấn mạnh cùng nhau tạ ơn Chúa, vì biết bao hồng ân Chúa thương ban cho chúng ta, xin Chúa đồng hành nâng đỡ và chúc lành trong năm mới 2022.

Sau thánh lễ, mọi người cùng nhau đọc kinh Thần vụ và chụp hình lưu niệm.

 

XEM THÊM HÌNH ẢNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *