TỦ SÁCH

Giọng Bình Định

Điểm đặc biệt của dân tộc ta là suốt từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, từ xưa đến nay, người Kinh đều nói một thứ tiếng và tất cả các dân tộc thiểu số, ngoài tiếng nói riêng của dân tộc mình, họ cũng nói rành tiếng Việt.

Đọc thêm

Hành Trang Tinh Thần Dòng Đa Minh (trọn tập)

  Xin giá»›i thiệu vá»›i anh chị em Huynh Ä‘oàn Đa Minh ná»™i dung tổng hợp cuốn “Hành Trang Tinh Thần Dòng”, do cha Giuse Nguyá»…n Trọng Viá»…n OP biên soạn. Tài liệu gồm 9 chÆ°Æ¡ng, tổng số 54 bài suy niệm ngắn về cha thánh Đa Minh và Tinh …

Đọc thêm

Các bài suy niệm Chúa Nhật 12 thường niên B và Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả

CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN – B. Thá»­ thách trong cuá»™c đời – ĐTGM. Ngô Quang Kiệt Lời kêu xin. Thầy không lo sao? Ai có thể trở nên má»™t người nhÆ° thế?. Ná»—i kinh hoàng của con người Đức tin trưởng thành. Các con không có lòng tin sao? …

Đọc thêm

Các bài suy niệm Chúa Nhật 11 thường niên – B

MỤC LỤC 1. Thá»­ thách và đức tin 2. Hạt giống 3. Gieo lời yêu thÆ°Æ¡ng – Lm. Jos Tạ Duy Tuyền 4. Bông lúa trÄ©u hạt 5. Công việc tông đồ – Cố Lm. Hồng Phúc 6. Hạt giống cây tre tầu – Thiên Phúc 7. Chúng ta ví …

Đọc thêm