Các bài suy niệm Chúa Nhật 12 thường niên B và Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả

CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN – B.

 1. Thử thách trong cuộc đời – ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
 2. Lời kêu xin.
 3. Thầy không lo sao?
 4. Ai có thể trở nên một người như thế?.
 5. Nỗi kinh hoàng của con người
 6. Đức tin trưởng thành.
 7. Các con không có lòng tin sao? – Noel Quesson.
 8. Mời gọi qua sông – Jean-Yves Garneau.
 9. Giông bão.
 10. Điều khiển.
 11. Bão tố.
 12. Biển đời và biển khơi – Lm Giuse Tạ Duy Tuyền.
 13. Sao nhát thế? Anh em chưa có lòng tin.

SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ.

 1. Gioan Tiền Hô.
 2. Thánh Gioan Tiền Hô.
 3. Cái bóng.
 4. Sứ mệnh Tiền Sứ của Gioan Tẩy Giả – Lm Đan Vinh.
 5. Đứa trẻ nầy rồi sẽ thế nào đây – Lm Trần Ngà.
 6. Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả.
 7. Thánh Gioan Tẩy Giả – Lm Nguyễn Hồng Giáo.
 8. Gioan Tiền Hô.
 9. Sinh nhật Gioan.
 10. Chứng nhân của cõi vĩnh hằng – ĐGM. Bùi Tuần.
 11. Lễ sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả.
 12. Ngài phải lớn lên.
 13. Gioan Tiền hô: tên gọi.
 14. Khiêm tốn và chăm chỉ làm việc.
 15. Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả.