TỦ SÁCH

LƯỢC SỬ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

Giáo Hội khai sinh trong lòng đế quốc Rôma, đã bám rễ sâu trong văn hóa của đế quốc này, nơi đã trở thành cánh đồng truyền giáo đầu tiên, từ khi thánh Phaolô nghe tiếng kêu của người Macêđônia (Cv 16,9). Những người rao giảng Tin Mừng không những …

Đọc thêm

BASIC PHILOSOPHY – THEOLOGY VOCABULARY

Cuốn “Từ Vựng Triết Thần Căn Bản Anh Việt" được biên soạn nhằm đáp một phần nào nhu cầu người Việt đang tha thiết với việc học hỏi nghiên cứu các bộ môn triết thần, nhất là những Tu sĩ đang trong thời kỳ đào tạo.

Đọc thêm