SLIDES: TỔNG QUÁT VỀ CÁC SÁCH TIN MỪNG

Tổng hợp các điểm chính yếu của 4 sách Tin Mừng bằng PowerPoint, để cộng đoàn có thể dễ dàng tham khảo, chia sẻ, dạy giáo lý…

Lưu ý: Để Download về máy tính, click chuột phải vào file và chọn “Download a copy”. Hoặc bấm chuột vào https://onedrive.live.com/redir?resid=f573b69c448af1c3!187&authkey=!AF3gSCzZHzv6_0c&ithint=file%2cpptx