Luân lý chuyên biệt 01: Khát quát về thần học và thần học luân lý

Thần học online:
TÌM HIỂU 
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ CHUYÊN BIỆT

Luân lý chuyên biệt 01: Khát quát về thần học và thần học luân lý

Thần học, nói chung, là môn học nghiên cứu, học hỏi về những gì liên quan đến Thiên Chúa. Thần học được chia làm hai phần : Thần học tín lý và Thần học luân lý.

– Trong Thần học tín lý chúng ta học về những giáo lý đức tin.

– Thần học luân lý dạy những luật luân lý (moral precepts), tức là những điều chúng ta phải giữ, phải thực hiện.

Eqih5LB1ZGI

Bài 02:Khái niệm về nhân đức

Bài 03:Sự trổi vượt về đức ái

Bài 04:Bản chất của đức tin

Bài 05:Thiên Chúa mạc khải chính mình

Bài 06:Những gương mẫu về đức tin

Bài 07:Những bổn phận liên quan đến đức tin

Bài 08: Bổn phận không được chối bỏ đức tin

Bài 09: Bổn phận phải loan báo Tin Mừng

Bài 10: Bổn phận vâng phục huấn quyền của Giáo hội

Bài 11: Bổn phận cổ võ sự hiệp nhất của Giáo hội

Bài 12: Hội nhập văn hóa (Inculturation)

Bài 13: Những chủ thuyết chống lại đức tin Công Giáo

Bài 13 bis: Những chủ thuyết chống lại đức tin Công Giáo (tt)

Bài 14: Những tội chống lại Kitô giáo

Bài 15: Đức cậy hay đức hy vọng

Bài 16: Định nghĩa thần học về đức cậy

Bài 17: Hoa quả và những thách thức của đức cậy

Bài 18: Hy vọng mở ra cho tương lai

Bài 19: Những tội chống lại đức cậy

Bài 20:Đức ái Kitô giáo

Bài 21: Định nghĩa thần học về đức ái

Bài 22: Các phẩm chất của đức ái

Bài 23: Tương quan giữa chiêm niệm và việc tông đồ

Bài 24:

Bài 25:

Bài 26:

Bài 27:

Bài 28:

Bài 29:

Bài 30: