Thần học Đời Tu 25: Linh đạo tu trì: “Việc chiêm niệm”

 
 
Thần học online:
 
LỊCH SỬ VÀ THẦN HỌC
VỀ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN 

Bài 25: Linh đạo tu trì:  “Việc chiêm niệm”

  

Chiêm niệm là gì? Từ nguyên Contemplatio trong tiếng Latinh có thể được dịch sang tiếng Việt bằng nhiều từ tương đương: chiêm niệm, chiêm ngắm, chiêm ngưỡng, quán định, thiền định… Danh từ này có thể áp dụng trong nhiều lãnh vực: mỹ thuật – chiêm ngắm vẻ đẹp một bức tranh…; triết học – trầm tư suy nghĩ về một chân lý trừu tượng…;  và tôn giáo – chiêm ngưỡng Thiên Chúa hay các thực tại siêu việt…

Trong Kitô giáo, hạn từ Contemplatio có thể hiểu về 3 thực tại: một cung cách, một hình thức cầu nguyện, một nếp sống.

1. Một cung cách: Chiêm ngưỡng Thiên Chúa nhãn tiền là phần thưởng của các phúc nhân. 

2. Một hình thức: Chiêm ngưỡng Thiên Chúa như một hình thức cầu nguyện

3. Một nếp sống: “đời sống chiêm niệm” và “đời sống hoạt động”. 

r2Syz5pkxpM