Thần học Đời Tu 26: Linh đạo tu trì: “Chiêm niệm và hoạt động”

 
Thần học online:
 
LỊCH SỬ VÀ THẦN HỌC
VỀ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN 

Bài 26: Linh đạo tu trì: “Chiêm niệm và hoạt động”

 

  

Đã có không ít người dựa vào đoạn Tin mừng Luca 10, 38-42 để giải thích có hai lối sống khác nhau trong cuộc đời người thánh hiến: lối sống chiêm niệm dành cho những người xuất thế, ẩn dật trong bốn bức tường tu viện, vui với đời cần lao và tiếng hát lời kinh sớm tối; và lối sống hoạt động với cuộc sống nhập thế, dấn thân phục vụ con người, nhất là những người nghèo đói khổ đau. Quả vậy, chúng ta vẫn thường quen với kiểu nói “đời sống chiêm niệm” và “đời sống hoạt động”. Ra như hai lối sống này khác biệt và tách biệt nhau.

Thực ra, phải hiểu về hai linh đạo này thế nào? Phải chăng chiêm niệm và hoạt động chẳng dính dáng gì đến nhau cả? Ngay cả khi nói riêng về hoạt động của người tận hiến, thì ta phải hiểu về những hoạt động nào? Bài trước, chúng ta đã bàn riêng về việc chiêm niệm; bài học này, chúng ta lưu ý tới một vài ý tưởng căn bản:

1. Sự phân biệt giữa chiêm niệm và hoạt động;

2. Hoạt động của tu sĩ là gì?

3. Mối tương quan giữa chiêm niệm và hoạt động;

4. Chiêm niệm trong hoạt động.

rvSZTYbw-_M