Thần học Đời Tu 28: ĐSTH trong mối tương quan với xã hội

Thần học online:
LỊCH SỬ VÀ THẦN HỌC
VỀ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN 

Bài 28: ĐSTH trong mối tương quan với Hội thánh

  

Trong lịch sử, không ít người quan niệm rằng đi tu là xa lánh trần gian; với quan niệm này, đời thánh hiến hoàn toàn cách ly và xa lạ với thế giới; nếu không muốn nói là lối sống này ích kỷ, chẳng đem lại lợi ích gì cho ai cả. Lối nhìn này cần phải được thanh luyện và thay thế bằng một ánh nhìn tích cực hơn. Quả vậy, khi ban hành Thông điệp Vita Consecrata, Đức Thánh cha Gioan Phaolô II đã đặt tên cho chương 3 của Tông huấn này là “Servitium caritatis” (Phục vụ bác ái).

Cách gọi tên này làm nổi bật chiều kích hướng ngoại của đời tận hiến, chiều kích tương quan và sứ mạng phục vụ của Giáo hội. Cũng với lối nhìn này, trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung với tín hữu và du khách hành hương trưa Chúa Nhật 2.2.2014, lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thờ và cũng là Ngày Quốc Tế Đời Thánh Hiến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: “Giáo Hội và thế giới rất cần sự hiện diện của những người sống đời thánh hiến. Các người thánh hiến là dấu chỉ của Thiên Chúa trong các môi trường cuộc sống khác nhau, họ là men giúp một xã hội lớn lên công bằng và huynh đệ hơn”.