Sư Phạm Huấn Giáo Online (1/5): Những điều căn bản trong Huấn giáo

TÓM PHẦN THỨ NHẤT: Những điều căn bản trong Huấn giáo

I/ SƠ LƯỢC VỀ HUẤN GIÁO

1/ Huấn giáo theo Thánh kinh

2/ Huấn giáo theo Giáo lý Công giáo (biểu tượng sách GLCG). Có 7 ý lực:

2.1. Ý định cứu độ của Thiên Chúa Ba Ngôi

2.2. Lịch sử cứu độ – Giao ước (dấu chỉ) –  Sơ đồ tóm ơn cứu độ

2.3. Đức Kitô, trung tâm lịch sử cứu độ          

2.4. Mầu nhiệm phục sinh

2.5. Đức  Kitô, hiện diện cùng Giáo hội

2.6. Lời đáp trả

2.7. Đợi ngày Chúa quang lâm – Thiên đàng – Hỏa ngục

II/ Ý NGHĨA THUẬT NGỮ VỀ HUẤN GIÁO (CATECHESIS)

III/ CÔNG BỐ TIN MỪNG PHỤC SINH VÀ HUẤN GIÁO

IV/ ĐỐI TƯỢNG HUẤN GIÁO

V/ MỤC ĐÍCH HUẤN GIÁO

VI/ NỘI DUNG HUẤN GIÁO – Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo

Phần I

Phần II

Phần III

Phần IV

Phần V

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *