Thánh Lễ Thứ Ba Tuần III Phục Sinh (28.04.2020)

 

Thứ Ba Tuần III – Mùa Phục Sinh

Lễ 4g45 sáng

Lễ 5g00 sáng

Lễ 5g15 sáng

 

Lễ 5g30 sáng

Lễ 6g00 sáng

Lễ 5g15 chiều

Lễ 5g30 chiều

Lễ 6g00 chiều

 

Lễ 7g00 tối

Lễ 7g30 tối

Ca nhập lễ

Nào ca ngợi Chúa đi,

hỡi những ai lớn nhỏ hằng kính sợ Người,

Vì Người đã ban ơn cứu độ,

biểu dương uy lực,

và Đức Ki-tô của Người

cũng biểu dương quyền bính.

Ha-lê-lui-a.

Bài đọc 1: Cv 7,51 – 8,1a

Lạy Chúa Giê-su, xin nhận lấy hồn con.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

Bấy giờ, trước mặt đám đông dân chúng, các kỳ mục và kinh sư, ông Tê-pha-nô tuyên bố : “Hỡi những người cứng đầu cứng cổ, lòng và tai không cắt bì, các ông luôn luôn chống lại Thánh Thần. Cha ông các ông thế nào, thì các ông cũng vậy.  Có ngôn sứ nào mà cha ông các ông không bắt bớ ? Họ đã giết những vị tiên báo Đấng Công Chính sẽ đến ; còn các ông, nay đã trở thành những kẻ phản bội và sát hại Đấng ấy.  Các ông là những người đã lãnh nhận Lề Luật do các thiên sứ công bố, nhưng lại chẳng tuân giữ.”

Khi nghe những lời ấy, lòng họ giận điên lên, và họ nghiến răng căm thù ông Tê-pha-nô.

Được đầy ơn Thánh Thần, ông đăm đăm nhìn trời, thấy vinh quang Thiên Chúa, và thấy Đức Giê-su đứng bên hữu Thiên Chúa.  Ông nói : “Kìa, tôi thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa.”  Họ liền kêu lớn tiếng, bịt tai lại và nhất tề xông vào ông  rồi lôi ra ngoài thành mà ném đá. Các nhân chứng để áo mình dưới chân một thanh niên tên là Sao-lô.  Họ ném đá ông Tê-pha-nô, đang lúc ông cầu xin rằng : “Lạy Chúa Giê-su, xin nhận lấy hồn con.”  Rồi ông quỳ gối xuống, kêu lớn tiếng : “Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này.” Nói thế rồi, ông an nghỉ.

Phần ông Sao-lô, ông tán thành việc giết ông Tê-pha-nô.

Đáp ca

Đ. Trong tay Ngài, lạy Chúa, con xin phó thác hồn con.

Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn,
như thành trì để cứu độ con.Núi đá và thành luỹ bảo vệ con, chính là Chúa.
Vì danh dự Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con.

Đ. Trong tay Ngài, lạy Chúa, con xin phó thác hồn con.

Trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con,bphần con đây, lạy Chúa, chỉ tin tưởng nơi Ngài.aĐược Ngài thương, con vui mừng hớn hở,
vì Ngài đã đoái nhìn phận con cùng khốn.

Đ. Trong tay Ngài, lạy Chúa, con xin phó thác hồn con.

Xin toả ánh tôn nhan rạng ngời
trên tôi tớ Ngài đây, và lấy tình thương mà cứu độ.abBên Thánh Nhan, Ngài giấu họ kỹ càng
khỏi người đời mưu hại.

Đ. Trong tay Ngài, lạy Chúa, con xin phó thác hồn con.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không phải đói bao giờ.” Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Ga 6,30-35

Không phải ông Mô-sê, mà chính là Cha tôi đã cho bánh bởi trời, bánh đích thực.

✠  Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

Khi ấy, đám đông dân chúng hỏi Đức Giê-su rằng : “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông ? Ông sẽ làm gì đây ?  Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép : Người đã cho họ ăn bánh bởi trời.”

Đức Giê-su đáp : “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực,  vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian.”  Họ liền nói : “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy.”  Đức Giê-su bảo họ : “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói ; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ !”

Ca hiệp lễ

Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Ki-tô,

chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người :

Đó là niềm tin của chúng ta. Ha-lê-lui-a.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *