THÁNH LỄ

Tháng Ba, 2021

 • 6 Tháng Ba

  Thánh Lễ: Chúa Nhật Tuần III Mùa Chay năm B

  Thánh Lễ: Chúa Nhật Tuần III Mùa Chay năm B

  Đức Giê-su đáp : “Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi ; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại.”

 • 5 Tháng Ba

  Thánh Lễ: Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay

  Thánh Lễ: Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay

  Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con.  Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy

 • 4 Tháng Ba

  Thánh Lễ: Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay

  Lưu bản nThánh Lễ: Thứ Sáu Tuần II Mùa Chayháp tự động

  Tôi nói cho các ông hay : Nước Thiên Chúa, Người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.

 • 3 Tháng Ba

  Thánh Lễ: Thứ Năm Tuần II Mùa Chay

  Thánh Lễ: Thứ Năm Tuần II Mùa Chay

  ‘Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin.’

 • 2 Tháng Ba

  Thánh Lễ: Thứ Tư Tuần II Mùa Chay

  Thánh Lễ: Thứ Tư Tuần II Mùa Chay

  Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.

 • 1 Tháng Ba

  Thánh Lễ: Thứ Ba Tuần II Mùa Chay

  Thánh Lễ: Thứ Ba Tuần II Mùa Chay

  Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.  Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.

Tháng Hai, 2021