Thánh Lễ: Thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Phục Sinh (23.04.2022)

 

Ca nhập lễ

Chúa dẫn đưa dân Người,

những kẻ Người đã chọn,

vui vẻ ra đi giữa tiếng reo hò. Ha-lê-lui-a.

Bài đọc 1: Cv 4,13-21

Chúng tôi không thể không nói ra những gì tai đã nghe, mắt đã thấy.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

Bấy giờ, các thủ lãnh Do-thái, các kỳ mục và kinh sư ngạc nhiên khi thấy ông Phê-rô và ông Gio-an mạnh dạn, và biết rằng hai ông là những người không có chữ nghĩa, lại thuộc giới bình dân. Họ nhận ra hai ông là những người đã từng theo Đức Giê-su ;  đồng thời họ lại thấy người đã được chữa lành đứng đó với hai ông, nên họ không biết đối đáp thế nào.  Họ mới truyền cho hai ông ra khỏi Thượng Hội Đồng, và bàn tính với nhau.  Họ nói : “Ta phải xử làm sao với những người này ? Họ đã làm một dấu lạ rành rành : điều đó hiển nhiên đối với mọi người cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem, và ta không thể chối được.  Nhưng để cho việc đó khỏi lan rộng thêm trong dân, ta hãy ngăm đe, nghiêm cấm họ từ nay không được nói đến danh ấy với ai nữa.”

Họ cho gọi hai ông vào và tuyệt đối cấm hai ông không được lên tiếng hay giảng dạy về danh Đức Giê-su nữa.  Hai ông Phê-rô và Gio-an đáp lại : “Nghe lời các ông hơn là nghe lời Thiên Chúa, xin hỏi : trước mặt Thiên Chúa, điều ấy có phải lẽ không ? Các ông thử xét xem !  Phần chúng tôi, những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra.”  Sau khi ngăm đe lần nữa, họ thả hai ông về, vì không tìm được cách trừng trị hai ông. Lý do là vì họ sợ dân : ai nấy đều tôn vinh Thiên Chúa vì việc đã xảy ra.

Đáp ca

Đ. Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài
vì đã đáp lời con.

Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.Chúa là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi,
chính Người cứu độ tôi.Kìa nghe tiếng reo mừng chiến thắng
trong doanh trại chính nhân :

Đ. Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài
vì đã đáp lời con.

Tay hữu Chúa đã ra oai thần lực, tay hữu Chúa giơ cao.Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống,
để loan báo những công việc Chúa làm.Sửa phạt tôi, vâng Chúa sửa phạt tôi,
nhưng không nỡ để tôi phải chết.

Đ. Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài
vì đã đáp lời con.

Xin mở cửa công chính cho tôi
để tôi vào tạ ơn Đức Chúa.Đây là cửa dẫn vào nơi Chúa ngự,
chỉ những người công chính mới được qua.Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài
vì đã đáp lời con và thương cứu độ.

Đ. Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài
vì đã đáp lời con.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Đây là ngày Chúa đã làm ra,

nào ta hãy vui mừng hoan hỷ. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Mc 16,9-15

Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giê-su hiện ra trước tiên với bà Ma-ri-a Mác-đa-la, là kẻ đã được Người trừ cho khỏi bảy quỷ.  Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với Người mà nay đang buồn bã khóc lóc.  Nghe bà nói Người đang sống và bà đã thấy Người, các ông vẫn không tin.

Sau đó, Người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông, khi họ đang trên đường đi về quê.  Họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này.

Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người trỗi dậy.  Người nói với các ông : “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.”

Ca hiệp lễ

Tất cả anh em đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy, để nên một với Đức Ki-tô, như thế là anh em được mặc lấy Đức Ki-tô. Ha-lê-lui-a.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *