Thần học Đời Tu 27: ĐSTH trong mối tương quan với Hội thánh

 
Thần học online:
 
LỊCH SỬ VÀ THẦN HỌC
VỀ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN 

Bài 27: ĐSTH trong mối tương quan với Hội thánh

Đời sống thánh hiến không thuộc vào cơ cấu phẩm trật của Hội thánh, nhưng thuộc về đặc sủng của Hội thánh. “Đời sống thánh hiến, được bắt rễ sâu xa từ gương mẫu và giáo huấn của Chúa Kitô, là quà tặng của Chúa Cha ban cho Giáo Hội qua Chúa Thánh Thần” (VC 1). Tất nhiên, mọi tín hữu qua bí tích Rửa tội, đều có mối liên hệ với Hội thánh là nhiệm thể của Đức Kitô; tuy nhiên, người tận hiến khấn giữ ba lời khuyên Phúc âm, thì có mối liên hệ và thuộc về Hội thánh cách đặc biệt hơn, thân mật và khắng khít hơn. Bởi chưng, đời sống tận hiến gắn chặt với bản tính của Hội thánh; vì vậy mà các phần tử của đời tận hiến cũng cần cảm thấy gắn bó với Hội thánh, có cùng cảm thức với Hội thánh (sentire cum Ecclesia). Mối tương quan này có thể nhìn dưới hai khía cạnh: thần học và pháp lý.

Gz3zGiZUd1w