TỦ SÁCH

Màu Da Đen & Tấm Lòng Vàng

Hôm nay lễ kính thánh Martin, một vị thánh da đen, đã gây cho tôi sự chú ý đặc biệt, ngay từ khi tôi còn rất nhỏ. Và tôi rất ngưỡng mộ vị thánh này, vì những việc làm của ngài đã toát lên một tình yêu thương không bến …

Đọc thêm

Chuỗi Mân Côi và Thánh Đa Minh

Đức Mẹ nói: “Đừng lo, đến nay con đã đạt được một ít kết quả như vậy nhờ sức lao động của con… Hãy truyền bá Chuỗi Mân Côi gồm 150 câu chào của sứ thần và 15 kinh Lạy Cha, con sẽ bội thu”.

Đọc thêm