Video: THĐGM: Thảo luận về ly dị, tái hôn

Trong phiên khoáng đại thứ 6, vào chiều Thứ tư, 8 tháng 10 Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới khóa đặc biệt đã bàn về những tình trạng mục vụ khó khăn về gia đình và những cặp đồng phái.

 

Video: Thượng Hội Đồng Giám Mục:

Thảo luận về các trường hợp ly dị, tái hôn

 

Trong phiên khoáng đại thứ 6, vào chiều Thứ tư, 8 tháng 10 Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới khóa đặc biệt đã bàn về những tình trạng mục vụ khó khăn về gia đình và những cặp đồng phái.

Hiện diện trong phiên họp từ lúc 4 giờ rưỡi đến 7 giờ chiều có Đức Thánh Cha và 180 nghị phụ, dưới quyền chủ tọa theo lượt của Đức Hồng Y Raymundo Damasceno Assis, Tổng Giám Mục Aparecida, Brazil.

Đây là cuộc họp được chú ý đặc biệt vì trước đó Đức Hồng Y Ludwig Müller, Tổng Trưởng Bộ giáo lý Đức Tin và Đức Hồng Y Pell, Tổng Trưởng Bộ Kinh Tế, và là một trong 9 vị Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha đã đóng góp vào hai cuốn sách mạnh mẽ chống lại những đề nghị cho phép người Công Giáo đã ly dị và tái hôn được rước lễ.

 

EbAj95mCCtw

 

Trong cuộc họp,

– Một số nghị phụ nhấn mạnh rằng Giáo Hội Công Giáo bao gồm cả những gia đình lành mạnh và các gia đình khủng hoảng vì thế trong nỗ lực hằng ngày để thánh hóa dân Chúa, Giáo Hội không thể dửng dưng đối với những yếu đuối, là những người cần đến sự kiên nhẫn của Giáo Hội hơn những người khác.

– Về công việc cứu xét và tuyên bố hôn nhân vô hiệu của tòa án hôn phối, nhiều nghị phụ nhận thấy cần cải tiến thủ tục để các vụ án này được cứu xét mau lẹ hơn, thu nhận nhiều hơn các giáo dân có khả năng trong các tòa án của Giáo Hội. Nhưng cũng có những nghị phụ cảnh giác về nguy cơ hời hợt và luôn luôn phải duy trì việc tôn trọng sự thật và quyền lợi của những người liên hệ, vì án hôn phối tiêu hôn không phải là tiến trình đi ngược với đức bác ái mục tử và việc mục vụ tư pháp phải tránh những ý tưởng buộc tội, trái lại khích lệ việc cứu xét các vụ án trong thanh thản.

– Một số nghị phụ nhấn mạnh rằng cần phải có thái độ tôn trọng đối với những tín hữu ly dị và tái hôn, vì họ thường phải sống trong những tình trạng khó khăn hoặc bất công về mặt xã hội, họ chịu đau khổ trong thinh lặng và trong nhiều trường hợp, qua một tiến trình từ từ, họ tìm cách tham dự đầy đủ hơn vào đời sống Giáo Hội. Mục vụ đối với họ không được có tính chất đàn áp, nhưng đầy lòng từ bi thương xót.

– Về nạn đa thê, các nghị phụ nhấn rằng đây là một thực tại đang giảm bớt. Trong xã hội nông thôn, nạn đa thê dễ phát triển hơn, tuy nhiên ngày nay trào lưu thành thị hóa gia tăng. Cũng có những nghị phụ nhắc đến sự kiện có những người đa thê trở lại Công Giáo và muốn lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo. Người ta đặt câu hỏi: có những biện pháp mục vụ chuyên biệt để đáp ứng những hoàn cảnh như thế với sự phân định thích hợp hay không.

– Có nghị phụ trở lại vấn đề chuẩn bị hôn nhân kỹ lưỡng hơn, nhất là nơi những người trẻ, cần trình bày cho họ vẻ đẹp của bí tích hôn nhân, cùng với sự giáo dục thích hợp về tình cảm, và đạo lý để xóa nạn “mù chữ” về tôn giáo và nhân bản.

(vietcatholic)