Ngày 14.10: Chén đĩa và người Pha-ri-sêu

14/10/14 Thứ Ba tuần 28 TN

Th. Ca-lít-tô, giáo hoàng, tử đạo          

Lc 11,37-41

Chén đĩa và người Pha-ri-sêu

“Này nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà.” (Lc 11,39)

Suy niệm: Những người Pha-ri-sêu bị Đức Giê-su khiển trách nặng lời vì họ giả hình: Họ chỉ chú trọng đến hình thức bên ngoài như rửa sạch chén đĩa nhưng lòng họ thì “đầy những chuyện cướp bóc, gian tà”. Rửa sạch bên ngoài chén đĩa là cần nhưng chưa đủ. Cái thực sự cần là phải rửa sạch lòng tham lam chiếm đoạt và lòng độc ác gian tà. Đối với người Pha-ri-sêu, rửa sạch ‘cái bên trong’ khó hơn rửa ‘cái bên ngoài’ nên họ né tránh bằng cách rửa ‘cái bên ngoài’ hầu có thể che đậy những xấu xa tội lỗi trong tâm hồn họ.

Mời Bạn: Nhiều người cho rằng mình chỉ có giá trị, có đẳng cấp khi khoác lên thân mình những ‘cái bên ngoài’ hào nhoáng, đắt tiền, theo thời trang. Người ta có thể đánh giá một con người dựa theo ‘cái bên ngoài’ như thế, nhưng Thiên Chúa thì không. Ngài là Đấng thấu suốt tâm can con người: “Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo,… Hồn con đây biết rõ mười mươi” (Tv 139,13-14). Chúa đánh giá con người từ trong tâm hồn. Để được Thiên Chúa đón nhận, phải trở nên thanh sạch từ trong tâm hồn, phải loại trừ mọi thứ tham lam và gian tà, để tô điểm linh hồn mình bằng ân sủng Chúa và sinh hoa kết quả là các nhân đức!

Sống Lời Chúa: Thường xuyên chú ý tẩy sạch tâm hồn mình bằng bí tích hoà giải.

Cầu nguyện: Lạy Chúa là Đấng dựng nên con người có thân xác bên ngoài và có tấm lòng bên trong. Xin dạy chúng con biết chú ý đến con người bên trong của mình và đẩy lui những hình thức và giả trá bên ngoài.