HÀNH TRANG

Sách suy niệm “Sống Mầu Nhiệm Mân Côi”

BBT xin giới thiệu tập sách suy niệm "Sống mầu nhiệm Mân Côi" của linh mục PX Đào Trung Hiệu OP, để giúp suy niệm và cầu nguyện trong tháng Mân Côi. Sách gồm sáu chủ đề, với 20 mầu nhiệm xếp theo bốn mùa : vui, sáng, thương, mừng.

Đọc thêm

Hành Trang 50 : Lòng yêu mến tích cực

Thánh Ða Minh đã sống với anh chị em một cách đơn sơ chân thành, người hết tình yêu thương mọi người, nhưng không phải là một tình thương ủy mị, xuê xoa những lỗi lầm, bao che, nhân nhượng hoặc nhát đảm khi sửa dạy. Trái lại, tình yêu …

Đọc thêm