Một vài thánh đường đẹp nhìn từ trên cao

Clip các thánh đường do bạn Micae Trần Sỹ Lịch đưa lên, bằng kỹ thuật flycam, giới thiệu tám thánh đường : Bắc Ninh, Nam Định, Đà Nẵng, Sài Gòn, Kontum, Kẻ Sặt, Nha Trang, Sapa, và tượng đài Kitô Vua Vũng Tầu.

https://youtu.be/Cyx9C73xZDw

NB. Thánh đường thứ 2, tác giả ghi là Hà Nội, thực ra là nhà thờ Lớn Nam Định

nt_bacninh.jpg