Danh sách 82 hiển thánh thuộc gia đình Đaminh

DANH SÁCH 82 HIỂN THÁNH
thuộc gia đình Đa Minh

Tính đến tháng 11.2015, Dòng Đaminh đã có tất cả 82 vị hiển thánh. Xin giời thiệu danh sách 82 HIỂN THÁNH THUỘC GIA ĐÌNH ĐAMINH, được xếp theo thứ tự năm từ trần. Ngoài danh tính, xin ghi thêm đơn vị, thân thế (chức vụ), được kính hàng các thánh (hiển tu, đồng trinh, tử đạo…).

Riêng mục đơn vị (ĐV) xin ghi theo danh xưng thời của các ngài,
gồm 54 vị dòng nhất (1), 2 vị dòng nhì (2) và 26 vị dòng ba (3 = TOP, huynh đoàn).

our_saints.jpg

Nếu tính theo quốc tịch thì đông nhất là Tây Ban Nha 27 vị, kế đến là Việt Nam 26, rồi Ý 9, Nhật 7, Pháp 4, Đức 2, Pêru 2, năm quốc gia Ba Lan, Tiệp Khắc, Hungari, Équateur và Do Thái mỗi nước một vị. Trong số đó có 72 thánh nam, 10 thánh nữ.
Ba vị thánh tiến sĩ là : thánh Anbêtô, thánh Thomas Aquino, thánh nữ Catarina Sienna.

Bốn vị hiển thánh mới nhất theo ngày tuyên thánh là :

+ 12.10.2008, thánh nữ Narcisa Morán, Équateur (+1869)
+ 11.10.2009 cha François Coll y Guitart TBN (+1875)
+ 12.5.2013 cha Alejandro Longo tử đạo 1480, tại Otranto, Ý
+ 17.5.2005 nữ tu Maria Ghattas, Jerusalem (+1927).

(NB. Xin click trên bảng dưới để xem mẫu lớn hơn)

op_saints1.jpgop_saints2.jpg