Ngày 20.11.2015: Thứ Sáu sau Chúa Nhật XXXIII Thường Niên

THỨ SÁU: 20. 11. 2015
Lc 19, 45 – 48

1. Ghi nhớ: “Đã có lời chép rằng: Nhà ta là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp” . (Lc 19, 46)

2. Suy niệm: Chúa Giêsu đã trích dẫn lời của ngôn sứ Giêrêmia và Isaia để vừa nêu lên ý nghĩa của đền thờ, vừa điểm mặt thái độ giả hình của một số người Do thái. Họ đã vì tư lợi, đã biến Đền Thờ thành nơi buôn bán đổi chác, thành sào huyệt của bọn trộm cướp. Lời khiển trách của Chúa cũng nhằm nhắc nhở chúng ta ý thức hơn khi đến nhà thờ là nơi để thờ phượng Thiên Chúa, chứ không là nơi để chúng ta toan tính đổi chác với Chúa; không là nơi để khoe khoang, hám danh và ích kỷ với mọi người.

3. Sống Lời Chúa: Nghiêm trang đứng đắn trong ăn mặc và tư cách khi đến nhà thờ.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết gìn giữ tôn trọng và yêu mến ngôi nhà thờ của mình, vì đó là nơi Chúa ngự trị. Amen.