Ngày 05.09.2015: Thứ Bảy sau Chúa nhật XXII Thường Niên

THỨ BẢY: 05.09.2015
Lc 6,1-5

1. Ghi nhớ: “ Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sabat ” (Lc 6, 2)

2. Suy niệm: Việc nghỉ ngày Sabat để ghi nhớ việc Thiên Chúa nghỉ ngơi sau khi tạo dựng nên thế giới và để con người dành trọn một ngày để thờ phượng Thiên Chúa, để bồi dưỡng thân xác sau sáu ngày làm việc vất vả. Rõ ràng đây là một sáng kiến tốt đẹp củaThiên Chúa. Những người Pharisiêu đã dùng nó như một cơ hội để bắt bẻ, dò xét nhau. Nhân dịp này, Chúa Giêsu nhắc lại mục đích quan trọng của việc nghỉ ngày Sabat “ ngày Sabat được lập nên vì con người ” . Qua cử chỉ bênh vực các môn đệ, Chúa Giêsu không có ý che đậy hay bao che cho những lầm lỗi của các ông mà Ngài giải thoát các ông khỏi quan niệm hẹp hòi của người biệt phái. Tập tục và nghi lễ có mục đích sâu xa là giúp người ý thức lợi ích của việc giữ luật.

3. Sống Lời Chúa: Làm việc bác aí trong ngày Chúa Nhật.

4. Cầu nguyện: Lạy chúa, Chúa đã dạy cho chúng con biết tính tích cực của lề luật. Xin cho chúng con đừng nhìn luật Chúa như gánh nặng để chúng con thi hành lề luật với tinh thần yêu thương và thông cảm. Amen.