“Bới lá tìm sâu” (05.09.2015)

Cầu cho ân nhân thân nhân của Dòng Đa Minh
Thứ Bảy sau Chúa nhật XXII thường niên

Lời Chúa: Cl 1,21-23; Lc 6,1-5


 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.


1 Vào một ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa ; các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn. 2 Nhưng có mấy người Pha-ri-sêu nói : “Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát ?”
3 Đức Giê-su trả lời : “Ông Đa-vít đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng ? 4 Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Câu chuyện ấy, các ông chưa đọc sao ?” 5 Rồi Người nói : “Con Người làm chủ ngày sa-bát.”

 

 

1. Ghi nhớ: Rồi Người nói “ Con Người làm chủ ngày sa-bát” (Lc, 6,5)

2. Suy niệm: Thông thường, mỗi hành động đều phát xuất từ một lý do nào đó. Có người “đói ăn vụng, túng làm liều”, hoặc có người vì hoàn cảnh đưa đẩy nên không nhìn thấy sự sai trái, vấp phạm của mình. Do đó khi một sự việc xảy ra, thay vì kết án, khắt khe với anh chị em mình, chúng ta nên xem xét nó bằng một sự cảm thông, bằng cái nhìn yêu thương, tôn trọng nhau vì hoàn cảnh có thể đưa đẩy người anh em của chúng ta tới tận cùng hố sâu vực thẳm. Chỉ có tình yêu mới cho chúng ta nhận biết giá trị nơi mỗi người anh em mình.

Chúa Giêsu đã nhắc nhở chúng ta “Con Người làm chủ ngày sa-bát”. Ngày sa-bát đặt ra vì yêu thương con người, do đó, lề luật giúp con người đi tìm hạnh phúc, chân lý, bình an. Lề luật không phải là gánh nặng, nhưng lề luật luôn là ách êm ái, nhẹ nhàng để con người tìm được sự nương náu trong ân sủng của Thiên Chúa

3. Sống Lời Chúa: Chúng ta hãy học cùng Chúa, lấy tình thương để cư xử với anh chị em, loại trừ cái nhìn xăm xoi “bới lá tìm sâu” để cùng giúp nhau xây dựng hạnh phúc

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa! Xin giúp chúng con biết bước đi trong luật pháp của Ngài, bằng tình yêu chân thật với mọi anh chị em con. Amen.

 

M.Liên