Hành Trang 54 : Hãy cư xử như người con của Tin mừng

dm5.jpgBản Hiến Pháp đầu tiên của Dòng có ghi :”Anh em lúc nào cũng phải cư xử như những con người của Tin Mừng”. Là con cái của “Con Người Tin Mừng”, chúng ta cũng phải thể hiện tinh thần của Tin Mừng trong cách ăn, cách xử, lời nói và trong những quyết định của mình.

Nhưng thế nào là một con người Tin Mừng ?
Thực sự rất khó, hoặc không thể xác định đâu là phong cách, tâm tình, hành động của một con người Tin Mừng. Bởi vì đây không phải chỉ là thái độ bên ngoài, nhưng chính yếu là tâm hồn, một tâm hồn được thấm nhuần những giá trị của Tin Mừng, một tâm hồn luôn mở rộng ta để sống theo sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, một tâm hồn muốn sống tất cả, làm tất cả chỉ vì thánh ý Chúa Cha và vì yêu mến Chúa Giêsu, tha thiết vì ơn cứu độ của con người.

Tin Mừng là chân lý toàn diện mà nhân loại, Giáo Hội chỉ có thể dần dần khám phá thêm, theo từng thời đại, theo sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần; Thánh Thần sẽ hướng dẫn Giáo hội và nhân loại khám phá ra thể hiện toàn vẹn Tin Mừng của Ðức Kitô Giêsu. “Khi nào Thánh Thần chân lý đến, Người sẽ dẫn dắt anh em đến chân lý toàn vẹn” (Ga 16,13)

Là con cái của thánh Ða Minh, chúng ta phải đảm nhận phần trách nhiệm của mình trong tiến trình này, và trước hết mỗi người Ða Minh phải là con người của Tin Mừng.

Ðức Hồng Y Fulton Sheen nói rằng không có gì kỳ cục cho bằng hình ảnh một linh mục, tìm mãi mới thấy cuốn Tin Mừng đầy bụi bặm trong tủ sách của mình. Cũng thế người đoàn viên Ða Minh không thể không quen thuộc với Thánh Kính và chuyên chăm học hỏi, đọc như là sách gối đầu giường của mình. Người đoàn viên Ða Minh theo gương cha thánh, trước hết phải là người biết chiêm niệm Tin Mừng, luôn có Sách Thánh, đọc Sách Thánh, học hỏi Thánh Kinh, suy niệm và cầu nguyện với Chúa. Tin Mừng phải là chất dinh dưỡng chính yếu chính yếu cho đời sống nội tâm của người đoàn viên Huynh đoàn Giáo dân Ða Minh. Từ đó, chúng ta mới học cách nhìn cuộc đời dưới ánh sáng Tin Mừng và cư xử, giao tiếp quyết định của mình theo tinh thần Tin Mừng.