HÀNH TRANG

Hành Trang 36 : Vì lợi ích các linh hồn

Người ta có thể quả quyết rằng : tất cả hoạt động của thánh Ða Minh đều phát xuất từ sự chiêm niệm tình yêu của Thiên Chúa và từ mối lưu tâm đối với những người tội lỗi. Và Dòng Ða Minh, những anh em của Ngài, cũng không …

Đọc thêm

Hành Trang 33 : Người tông đồ chiêm niệm

Ðã có một thời người ta nghĩ rằng đã chiêm niệm thì không thể làm tông đồ, và đã làm việc tông đồ thì không còn có thể là một người chiêm niệm. Ngày nay thì ai cũng hiểu rằng không có một thứ hoạt động tông đồ đích thực …

Đọc thêm

Hành Trang 32 : Nối liền vời nguồn mạch

Chúng ta biết rằng thánh Ða Minh đã nảy ra ý định thành lập một Dòng chuyện việc giảng thuyết khi tranh luận với người chủ quán theo bè rối; và rồi từ một kinh nghiệm cá nhân như vậy, ngài đã muốn “chia sẻ” cho các anh chị em …

Đọc thêm

Hành Trang 30 : Hiệp thông trong sứ vụ

Nói đến cộng đoàn, người ta thường nghĩ tới một nhóm, một tập thể, một hội đoàn, trong đó, hoặc người ta ở một nhà, cùng ăn một mâm, cùng đọc kinh cầu nguyện với nhau hoặc cùng làm một việc gì đó. Ðó là những cách biểu lộ thực …

Đọc thêm