HÀNH TRANG

Hành Trang 07 : Thánh Đa Minh, Con người cầu nguyện

"Cầu nguyện liên lỉ" hoặc "cầu nguyện như hơi thở", hai nhịp đời sống cầu nguyện đều rất đúng với Thánh Ða Minh. Ngài thực sự là một con người cầu nguyện. Cả cuộc đời của ngài, có thể tóm lại, là một lời cầu nguyện duy nhất; tất cả làm nên mối tương giao thâm tình với Thiên Chúa và là lễ dâng lên Ngài để mưu ích cho con người.

Đọc thêm

Hành Trang 02 : Ơn Gọi Dựng Xây Giáo Hội

  Chúng ta đã biết về cuộc đời thơ ấu và những năm tuổi trẻ của thánh Ða Minh, đó là cuộc đời đầy dẫy những may mắn : sinh ra trong một gia đình quí tộc, cả gia đình gồm toàn những người đạo đức thánh thiện, được học …

Đọc thêm

Sách: “Hành Trang Tinh Thần Dòng Đa Minh”

Xin giới thiệu với quý ông bà anh chị em các Huynh đoàn Đa Minh tài liệu “Hành Trang Tinh Thần Dòng”, do cha Giuse Nguyễn Trọng Viễn OP, biên soạn đã khá lâu. Tập sách gồm 9 chương, tổng số 54 bài suy niệm ngắn về thánh Đa Minh …

Đọc thêm