Sách: “Hành Trang Tinh Thần Dòng Đa Minh”

c_vien.jpgXin giới thiệu với quý ông bà anh chị em các Huynh đoàn Đa Minh tài liệu “Hành Trang Tinh Thần Dòng”, do cha Giuse Nguyễn Trọng Viễn OP, biên soạn đã khá lâu.

Tập sách gồm 9 chương, tổng số 54 bài suy niệm ngắn về thánh Đa Minh và Tinh thần Dòng Đa Minh.

Xin được như hành trang giúp các Huynh đoàn Đa Minh suy niệm mỗi Chúa nhật.

Đặc biệt, nhằm hỗ trợ những ai đang phụ trách hướng dẫn huynh đoàn, khi chia sẻ với anh chị em.

Chương 1 : Trong lòng Giáo Hội (bài 1-6)

Chương 2 : Tinh thần cầu nguyện (bài 7-13)

Chương 3 : Việc học hành (bài 14-19)

Chương 4 : Tinh thần kỷ luật (bài 20-24)

Chương 5 : Tinh thần cộng đoàn (bài 25-30)

Chương 6 : Sứ vụ Đa Minh (bài 31-37)

Chương 7 : Thánh Đa Minh với Thiên Chúa (bài 38-44)

Chương 8 : Thánh Đa Minh với con người (bài 45-50)

Chương 9 : Thánh Đa Minh với Tin Mừng (bài 51-54)