Hành Trang 06 : Thánh Đa Minh và Mẹ Maria, Hình ảnh nguyên tuyền của Giáo hội

 

dm12.jpgTrong các chuyện tích về thánh Ða Minh, chúng ta thấy Mẹ Maria luôn đặc biệt phù trợ, nâng đỡ Dòng. Không phải là Ðức Mẹ Maria ưu tiên đặc biệt gì thánh Ða Minh và Dòng Thuyết Giáo hơn các người khác. Mẹ là Mẹ chung của cả Giáo Hội và yêu thương tất cả mọi người. Tuy nhiên những ai tôn kính và cậy dựa vào Mẹ thì cũng đón nhận sự phù trợ, nâng đỡ của Mẹ nhiều hơn. Thánh Ða Minh và Dòng luôn thể hiện tinh thần tôn kính, yêu mến Mẹ Maria một cách đặc biệt.

Trong những lần làm việc tông đồ chưa có kết quả, thánh Ða Minh đã than thở với Mẹ : “Mẹ ơi ! từ lâu nay Mẹ thấy con vất vả khuyên người ta trở lại chính giáo, thế mà bây giờ, Mẹ xem con có thâu lượm được kết quả gì ?”; và Mẹ Maria đã chỉ cho thánh Ða Minh biết phải giảng dạy về các mầu nhiệm chính trong đạo, đồng thời khuyến khích các thính giả cầu nguyện.

Kinh Mân Côi mà Ða Minh hết lòng truyền bá có thể được coi như bằng chứng về khát vọng của Ngài trong việc truyền giảng Tin Mừng bằng cách nêu các mẫu gương theo chân Chúa của Mẹ Maria.

Ða Minh khát khao muốn cho con cái mình sống xứng đáng là một người con của Mẹ (thấy Mẹ Maria đi rảy nước thánh các phòng ngủ của con cái) và ngài đã vui mừng biết bao khi thấy Mẹ lưu tâm, yêu thương con cái của Dòng (thấy con cái trong áo choàng của Mẹ).

Và còn biết bao nhiêu chuyện tích khác nữa, những chuyện tích này, dù được thuật lại bằng hình thức này hay hình thức khác, đều nói lên một nét đặc biệt trong tinh thần tu đức của Ða Minh : tôn kính, yêu mến và nhìn lên mẫu gương của Mẹ Maria.

Vào thời đại thánh Ða Minh, có lẽ người ta chưa khám phá ra ý nghĩa thâm sâu trong vai trò của Ðức Maria : Mẹ Maria là hình ảnh nguyên tuyền của Giáo Hội. Tuy nhiên, thực chất của tinh thần tu đức Ða Minh thì vẫn luôn mang nội dung như thế, và vẫn luôn thể hiện đúng đắn. Thánh Ða Minh và Dòng luôn yêu mến Giáo Hội và yêu mến Mẹ Maria. Chính Mẹ Maria đã luôn đồng hành với Dòng trong sứ mạng phục vụ Giáo Hội. Mẹ dẫn đưa Dòng mỗi ngày một tiến sâu hơn vào mầu nhiệm Giáo Hội, mỗi ngày mỗi phục vụ Giáo Hội một cách đích thực và hiệu quả hơn.

Ðức Maria vẫn dõi theo bước chân sứ vụ của thánh Ða Minh và của Dòng. Ðó là nguồn mạch trợ đỡ Dòng và là niềm hạnh phúc cho chúng ta. Các người con cái của thánh Ða Minh cũng phải luôn trung thành với đường nét truyền thống đó : tôn kính, yêu mến Mẹ Maria để yêu mến và dấn thân phục vụ Giáo Hội nhiều hơn.