Thánh Đa Minh Ánh Sáng Giáo Hội

O Lumen Ecclesiae : Ánh Sáng Giáo Hội

O Lumen Ecclesiae, / Doctor Veritatis, / Rosa Patientiae, / Ebur Castitatis,
Aquam Sapientiae / Propinasti Gratis, / Praedicator Gratiae / Nos Iunge Beatis.

Ánh Sáng Giáo Hội
(Bản dịch chính thức)

Ôi ánh sáng rạng soi Giáo Hội !
Thầy chân lý mở lối soi đường,
Hồng thiêng nhẫn nại ngát hương,
Ngọc ngà khiết tịnh nêu gương tinh ròng,
Nước khôn ngoan thác dòng tuôn chảy,
Cha đã ban đầy dẫy nhưng không,
Giảng truyền ơn Chúa chí công,
Cho con hợp với cộng đoàn phúc nhân. Amen.

dm15.jpg

Trên nhạc nền “O Lumen”, tỉnh dòng Philippines đã giới thiệu ngắn gọn và sống động chân dung thánh Đa Minh, và thấp thoáng những sứ vụ chính của Dòng. Với những lời phụ đề :

Giữa một thời đen tối của giáo hội, Một nhân vật xuất hiện.
Giã từ quyền lực và giàu sang. Đi tới những nơi chưa ai từng đến.

Chỉ trang bị cuốn sách và chiếc gậy, Ngài đưa tha nhân ra khỏi bóng tối đến ánh sáng
Chọn một lối sống : Cầu nguyện, học hành, phục vụ và truyền giảng.

Ngài sáng lập một hội dòng quen gọi là Dòng Thuyết Giáo.
Gồm những người rao giảng lời đem lại ơn cứu độ.