Ngày 13.07.2015: Thứ Hai sau Chúa nhật XV Thường Niên

THỨ HAI 13. 07. 2015
Mt 10, 34 – 11,1

1.Ghi nhớ:“Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy” (Mt 10,38).

2.Suy niệm: Chúa Giêsu đòi hỏi người môn đệ Chúa phải có thái độ dứt khoát: chọn lựa Chúa và từ bỏ mình để bước đi theo Chúa. Lời Chúa chất vấn tôi mỗi ngày, vì mỗi ngày, lời Chúa đòi hỏi tôi phải suy nghĩ, tìm hiểu, đặt vấn đề chọn lựa cách sống theo Tin Mừng hay từ chối. Sống theo Chúa thì phải chấp nhận hy sinh, chấp nhận thiệt thòi mất mát, vì Chúa và vì phần rỗi các linh hồn. Chúng ta không thể theo Chúa bằng con đường nào khác ngoài con đường thập giá mà Chúa đã đi qua.

3.Sống Lời Chúa: Giúp đỡ Hội Thánh và những người làm tông đồ, cũng là cộng tác vào việc truyền giáo.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết âm thầm toả chiếu ánh sáng của Chúa, như ngọn hải đăng không thổi còi ầm ĩ, nhưng chỉ âm thầm chiếu sáng . Amen.