Chưa được phân loại

Diễn văn của ĐTC trong buổi gặp gỡ giới trẻ tại “Đại học Công giáo Bồ Đào Nha”

Diễn văn của ĐTC trong buổi gặp gỡ giới trẻ tại “Đại học Công giáo Bồ Đào Nha”

Trong cuộc gặp gỡ các sinh viên của “Đại học Công giáo Bồ Đào Nha”, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ tiếp tục tìm kiếm và sẵn sàng mạo hiểm, nhấn mạnh rằng học vị không chỉ được coi là bằng cấp để theo đuổi hạnh phúc cá nhân, nhưng còn là nhiệm vụ cống hiến cho một xã hội công bằng và bao gồm hơn, tức là tiến bộ hơn.

Đọc thêm

ĐTC khuyến khích các bạn trẻ đừng sợ chương trình Chúa dành cho mình

ĐTC khuyến khích các bạn trẻ đừng sợ chương trình Chúa dành cho mình

Trong Sứ điệp gửi cho các bạn trẻ tham dự Lễ hội Giới trẻ được tổ chức tại Mễ Du từ ngày 26 đến 30/7/2023, Đức Thánh Cha nói rằng "Thiên Chúa có một chương trình yêu thương dành cho mỗi người các con. Đừng sợ ý muốn của Người, nhưng hãy đặt trọn niềm tin cậy vào ân sủng của Người."

Đọc thêm