TRANG CHỦ / Chưa được phân loại (page 3)

Chưa được phân loại

Tháng Chín, 2015

 • 4 Tháng Chín

  Thánh Đa Minh, con người thập giá (11/15)

  Những giọt nước mắt của Thánh Đa Minh diễn tả lòng thương xót bao la của Người. Không nên coi đó là thói uỷ mị, trái lại đó là một sự nhạy cảm rất mực. Mỗi giọt nước mắt của thánh nhân tựa như giọt nước pha vào chén rượu để trở thành của lễ.

Tháng Tám, 2015

 • 28 Tháng Tám

  Ngày 29.08.2015: Thứ Bảy sau Chúa nhật XXI Thường Niên

  Sống Lời Chúa: Kiên quyết sống theo sự thật và công bình.

 • 22 Tháng Tám

  Ngày 23.08.2015: Chúa nhật XXI Thường Niên

  Sống Lời Chúa : Khi gặp thử thách trong cuộc đời, hãy nhớ lập lại lời tuyên xưng của Phêrô.

 • 11 Tháng Tám

  Hành Trang 35 : Tông đồ cộng đoàn

  Trước thánh Ða Minh, đã có những nhà giảng thuyết. Họ có thể thành công hay thất bại, nhưng rồi tất cả chỉ gắn liền với hoàn cảnh riêng biệt, công việc của họ rồi cũng qua đi khi họ không còn có thể giảng thuyết được nữa. Trái lại, …

 • 10 Tháng Tám

  Hành Trang 34 : Làm chứng cho chân lý

  Huy hiệu của Dòng là CHÂN LÝ. Nguyên điều đó đã cho thấy nét riêng biệt mà Dòng chọn lựa; hoặc đúng hơn đó là đường lối riêng mà Chúa Thánh Thần đã muốn dẫn dắt Ða Minh và con cái của Ngài. Nhưng chân lý là gì ? Câu …

 • 1 Tháng Tám

  Hành Trang 25 : Thánh Đa Minh và đời sống cộng đoàn

  Ðể tuyển chọn một con người và giao phó cho một sứ vụ, Thiên Chúa thường quan phòng, chuẩn bị cho người đó từng bước một trong suốt cuộc đời. Với thánh Ða Minh quả thực thời gian 4 năm sống ở Kinh Sĩ Hội Osma là một thời gian …

Tháng Bảy, 2015

 • 29 Tháng Bảy

  Chín Cách Cầu Nguyện Của Thánh Đa Minh (8-9)

  Thánh Đa Minh : Cách Cầu Nguyện Thứ Tám Cha thánh Đa Minh còn có một cách cầu nguyện khác vừa đẹp, vừa nghiêm trang và dễ chịu mà người thường thực hiện sau các giờ kinh nguyện cũng như tạ ơn sau các bữa ăn. Khi đó người sốt …

 • 25 Tháng Bảy

  Hành Trang 18 : Học hỏi và việc tông đồ

  Tôn chỉ của Dòng là Chân Lý và sứ vụ của Dòng là rao giảng chân lý. Ðiều đó cho chúng ta thấy, tự bản chất, sứ vụ của Dòng cần đến tinh thần học hỏi của mọi thành viên, không trừ ai. Dĩ nhiên, chân lý không chỉ là …

Tháng Sáu, 2015

 • 22 Tháng Sáu

  Nghe giảng Chúa nhật 12 thường niên B (2015)

  Rồi Người nói với các ông: “Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?” Bấy giờ các ông kinh hãi và nói với nhau rằng: “Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?”

Tháng Năm, 2015