Chưa được phân loại

Tin Vui: Sau 110 năm, tín hữu Anh lại có thể kiệu Thánh Thể trên đường phố và Thượng viện Argentina bác bỏ dự luật hợp pháp hóa phá thai

Đại hội Thánh Thể toàn Anh quốc sẽ được tổ chức tại Liverpool từ ngày 07-09/09 tới đây. Và Quan điểm đúng đắn của Giáo hội Argentina - ủng hộ sự sống và chống lại dự luật - có sức mạnh quyết định.

Đọc thêm