Hình ảnh Liên huynh và Huynh đoàn Đa Minh Kontum

Hình ảnh Liên huynh và Huynh đoàn
Giáo dân Đa Minh Kontum

Trong kỳ họp Toàn thể Huynh đoàn Đa Minh Việt Nam năm 2018, chúng ta đã có thêm đại diện Liên huynh Martinô với 179 thành viên từ giáo phận Kontum. Liên huynh gồm bốn Huynh đoàn đều ở Giáo xứ Rơkơi. Đó là huynh đoàn Giuse Hoàng Lương Cảnh với 53 thành viên, huynh đoàn Đa Minh Phạm Trọng Khảm với 55 thành viên, huynh đoàn Augustinô Nguyễn Văn Mới với 61 thành viên, và huynh đoàn Giuse Ngô Duy Hiển.

Xin giới thiệu một số hình ành của HĐĐM Kontum

BPV mở rộng Liên huynh Martinô – Kontum,

Huynh đoàn Giuse Hoàng Lương Cảnh (làng Kram)

Huynh đoàn Đa Minh Phạm Trọng Khảm (làng Khuk Kloong)

Huynh đoàn Augustinô Nguyễn Văn Mới (làng Dak Rade)

Huynh đoàn Giuse Ngô Duy Hiển

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *