Liên huynh Thánh Tôma Aquinô, HĐĐM GP. Long Xuyên mừng bổn mạng.

“Chỉ có Thiên Chúa là phần riêng của mình” (Thánh Tôma Aquinô).

Vào ngày 28.01.2023, hòa chung vào niềm vui chung của Giáo Hội mừng kính Thánh Tôma Aquinô OP, Linh mục tiến sĩ Hội Thánh, Liên huynh Tôma Aquinô, GP. Long Xuyên tổ chức thánh lễ tạ ơn mừng bổn mạng tại Giáo xứ Thánh Giuse An Bình (đầu kinh F). Cùng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn mừng bổn mạng có sự hiện diện của cha Tôma Nguyễn Văn Thảo, hạt trưởng hạt Vĩnh An cũng là cha xứ Giáo xứ Đền Thánh Giuse An Bình, cha Đa Minh Nguyễn Văn Lượng, linh hướng Liên huynh thánh Tôma Aquinô, cha Gioan B. Cáp Hữu Trí OP, đặc trách HĐGDĐM/GP. Long Xuyên, cha phó Giáo xứ Đền Thánh Giuse An Bình, quý cha Linh hướng các Huynh đoàn thuộc Liên huynh, Ban Phục Vụ (BPV) HĐGP, BPV 4 Liên huynh, cùng các đoàn viên thuộc Liên huynh.

8h45, anh Đa Minh Trần Văn Chính, trưởng Liên huynh giới thiệu chương trình và thực hiện phút thánh hóa, tiếp sau anh chia sẻ tóm tắt về sinh hoạt của Liên huynh trong thời gian từ năm 2000 – 2023.

9h00, cha Đặc trác chia sẻ chủ đề “nói với Chúa và nói về Chúa”

 Nói với Chúa: là người Đa Minh chúng ta phải có đời sống chiêm niệm và cầu nguyện, đó là cột trụ của Dòng. Thánh Tôma nói “Ai không cầu nguyện thì như người lính ra trận không có vũ khí”.

  1. Nói về Chúa: chúng ta phải có bổn phận loan báo Tin Mừng làm sáng danh Chúa bằng việc bác ái, đọc kinh thần vụ và có tinh thần phục vụ.

10h00, Thánh lễ tạ ơn do cha Tôma Nguyễn Văn Thảo chủ tế, đầu lễ ngài chào mừng quý Cha, quý anh chị em, xin anh chị em cầu nguyện cho cha cố Giuse Phan Chí Minh, ngài đã qua đời và đã làm Linh giám HĐ GP. Long Xuyên 30 năm và cầu nguyện cho các anh chị em thuộc Liên huynh còn sống cũng như đã qua đời. Chúng ta cùng nhau tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta nhiều ơn lành trong năm qua, xin Chúa thương ban và chúc lành bình an cho năm mới.

Phần giảng lễ, cha Đa Minh Nguyễn Văn Lượng chia sẻ người giáo dân Đa Minh đã được Chúa mời gọi, vậy chúng ta phải sống có niềm tin, phải gieo hạt giống ngay trong tâm hồn của chúng ta, trong tinh thần của Chúa, sống khó nghèo và sống thật khiêm nhường như Thánh Tôma Aq. nói “để được cứu độ phải khiêm nhường”.

Tôma Aquinô trí sáng như đèn.

Chúa ban cách lạ giúp khôn cho đời.

Thông minh nhưng chẳng khinh người.

Miệt mài làm việc chẳng đòi phần hơn

Xin cho con được giống như Người.

Không nhiều thì ít sống đời suy tư.

Ant.Đức Xinh.

XEM THÊM HÌNH ẢNH

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *