Hành Trang 40 : Thánh Đa Minh, cuộc sống thuận theo Chúa Thánh Thần

Chúa Thánh Thần là Ðấng hoàn tất công trình cứu độ của Ðức Kitô trong Giáo Hội cũng như trong từng hoàn cảnh riêng biệt của cuộc sống con người. Sức mạnh của Chúa Kitô được Chúa Thánh Thần áp dụng để soi dẫn, thúc đẩy người tín hữu trong cuộc sống hằng ngày. Người sống thuận theo Chúa Thánh Thần là người biết nhận ra chương trình của Chúa trong mọi hoàn cảnh, lắng nghe sự soi dẫn của Ngài để biết ta phải làm gì. Người nhạy bén với ơn Chúa Thánh Thần là người không khư khư một điều gì là tuyệt đối, chỉ có một mình Thiên Chúa và mạc khải của Ngài là tuyệt đối mà thôi.

Ðời sống của thánh Ða Minh, như bình thường, có thể yên vị ở một đị vị nào đó rồi, hoặc ở chức vụ giáo sư ở trường Palencia; hoặc chức phó bề trên Kinh sĩ Hội Osma, một chức vụ để sửa soạn tiến đến chức giám mục; hoặc yên vị ở vai trò người sáng lập Dòng… Nhưng không, thánh Ða Minh đã không muốn yên vị để lo cho chiếc ghế của mình, ngài luôn nghe tiếng Chúa Thánh Thần thúc đẩy và luôn sẵn sàng mạnh dạn thi hành mệnh lệnh của Thánh Thần. Thánh Ða Minh đã luôn tuân phục, dù sự việc có trái với ý định của mình. Sau khi sứ vụ mai mối giữa hai hoàng tộc Tây Ban Nha và Ðan Mạch không thành, Ða Minh đã cùng với giám mục Diego đến Roma, xin Ðức Thánh Cha cho đi truyền giáo; Ðức Thánh Cha đã không đồng ý, hai người lại trở về Osma. Rồi sau khi phân tán 16 anh em tiên khởi đến các thành phố lớn dù nhiều người cho là liều lĩnh và can ngăn, nhưng thánh Ða Minh cảm nhận được sự thúc bách của Thánh Thần, nên vẫn cương quyết thi hành.

Kết quả, sự phân tán này đã làm cho Dòng vượt ra khỏi biên giới miền Toulouse nhỏ hẹp để biến thành một Dòng tu phổ biến khắp nơi. Cũng thế, Ða Minh muốn từ chức bề trên tổng quyền để đi truyền giáo, nhưng tổng hôi yêu cầu ngài tiếp tục đảm nhận trách nhiệm, ngài lại vui lòng đảm nhận … Cuộc đời của thánh Ða Minh cho thấy rõ một sự sẵn sàng, luôn thuận theo Chúa Thánh Thần, nhờ đó, ngài có thể vui tươi, chấp nhận khó khăn, mạnh dạn thi hành những điều vượt quá sự khôn ngoan tự nhiên của con người.

Chúa Thánh Thần vẫn đang hướng dẫn Giáo Hội, và Ngài hướng dẫn bằng những đường lối lạ lùng hơn tư tưởng chúng ta rất nhiều. Chương trình của ta đó, mọi sự là “hợp lý”, và có thể cũng đầy thiện chí, nhưng lại không được chấp nhận, bị cản trở vì khó khăn này, lý do kia. Nếu làm việc chỉ dựa theo sự tính toán tư nhiên, chắc chắn người ta sẽ dễ dàng bực tức, phản kháng, chê trách và tách khỏi đoàn thể, tách khỏi Giáo Hội. Nhưng nếu thực sự tin vào Chúa Thánh Thần người kitô hữu phải thấy được rằng tất cả mọi hoàn cảnh đều tốt cho người kính mến Chúa, và chúng ta là những người thi hành Thánh Ý của Thiên Chúa chứ không phải ý định của chính mình.

Làm sao có thể quả quyết những suy nghĩ của mình là duy nhất đúng ? Làm sao dám nghĩ rằng nếu không chấp nhận ý kiến của mình tức là không đi đúng đường lối của Thiên Chúa ? Không ! theo tinh thần thánh Ða Minh, một tinh thần tích cực hoạt động bao giờ cũng bao gồm một thái độ tích cực lắng nghe, một sự hăng hái nhiệt tâm bao giờ cũng phải bao gồm sự mềm mỏng đối với ơn Chúa Thánh Thần; sự khôn ngoan tính toán bao giờ cũng đồng thời phải kèm theo lời cầu nguyện. Lịch sử Giáo Hội đã bao lần minh chứng cho thấy những điều người ta tưởng chừng là những đau khổ cho Giáo Hội thì, với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần lại trở thành hồng ân, trở thành một sự may mắn, tốt đẹp. Bài học lớn của lịch sử là sự bao dung, bài học lớn của người Kitô hữu đối với công việc là sự tuân theo Chúa Thánh Thần, và ý thức rằng chúng ta chỉ là những người cộng tác vào sức mạnh của Ngài mà thôi.