Sống Đức Ái qua Kinh Mân Côi : Mùa Mừng

 

MẦU NHIỆM THỨ NHẤT
Chúa Phục sinh

Suy niệm: Tình yêu chia sẻ

mc23.jpgBuổi sáng phục sinh, Maria Mađalêna và một Maria khác đến thăm mộ Chúa Giêsu. Các bà được Thiên Thần báo tin Ngài đã sống lại. “Vội vàng bước ra khỏi mộ, vừa sợ vừa rất đỗi vui mừng, họ chạy đi báo tin cho các môn đồ Ngài” (Mt 28,5).

Còn hai môn đệ đi làng Em-mau, sau khi nhận ra Chúa lúc Ngài bẻ bánh, vội chỗi dậy về Giêrusalem gặp nhóm mười một, và chia sẻ với nhau tin mừng phục sinh. Các tông đồ xác định ‘Chúa đã sống lại và hiện ra với Phêrô’, họ liền thuật lại việc họ nhận ra Chúa lúc bẻ bánh” (Lc 24,34-35)

Lạy Chúa,
Cho đi thì sướng hơn là nhận lãnh,
Chúa muốn con “yêu người khác như chính mình”

Con muốn rằng tất cả mọi người khác
đều có phần trong những gì con có.

Con muốn rằng họ được chia sẻ
những gì con tìm thấy, khám phá ra.

Và nhất là :
xin cho ánh mắt nụ cười và hành động chúng con,
luôn làm chứng cho niềm vui dịu dàng,
của những kẻ đã hội ngộ với Đức Chúa phục sinh.

Khi đó, lạy Chúa,
con cũng được chia sẻ niềm vui của họ.

MẦU NHIỆM THỨ HAI
Chúa thăng thiên

Suy niệm: Tình yêu phổ quát

“Hãy đi khắp thế giới, rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16,15). Đó là mệnh lệnh Chúa truyền phải hoạt động truyền giáo, và một cách mặc nhiên dạy chúng ta phải lưu tâm đến những người chưa đón nhận phép rửa.

Đạo Công Giáo là đạo chung của mọi người. Người tín hữu nào giới hạn tình yêu mình trong những ai cùng tín ngưỡng là chưa hiểu gì về đạo, là tự mâu thuẫn với danh xưng của mình. Với tất cả những ai chưa biết Chúa : Ngài muốn chúng ta đến với họ, muốn họ cũng được nghe tin mừng.

Lạy Chúa,
xin dâng Chúa toàn thể nhân loại.
xin cho con yêu tất cả yêu mọi người như Chúa yêu.

Lạy Chúa,
“Này con đây, thân xác con đây,
trái tim con đây, linh hồn con đây,

Xin cho con lớn đủ vươn tới tất cả thế giới,
mạnh đủ để mang nó trên vai,
trong sạch đủ để ôm ấp nó,
mà không hề muốn giữ nó lại.

Xin cho con nên nơi gặp gỡ,
nhưng là nơi gặp gỡ tạm thời.

Xin cho con thành con đường dài vô tận,
đón nhận mọi người và đưa họ về với Chúa”
(theo Michel Quoist)

MẦU NHIỆM THỨ BA
Lễ hiện xuống

Suy niệm : Tình yêu hiệp nhất

Theo thánh Phaolô : “Đặc sủng thì có nhiều nhưng cũng do một Thánh Thần … Thần khí ban cho mỗi người những ân điển khác nhau để mưu lợi ích chung… Vì cũng như chỉ có một thân mình, nhưng có nhiều chi thể, và tuy có nhiều chi thể nhưng chỉ là một thân mình thì Đức Kitô cũng vậy. Vì trong Thần khí, tất cả chúng ta trở thành một thân mình duy nhất” (1Cr 12,5-13).

“Công việc chính của Thánh Thần không phải là soi sáng kẻ này người nọ, mà là nung đúc và thực hiện nhiệm thể Chúa Kitô” (Yves-Congar).

Lạy Chúa Thánh Thần,
Ngài là linh hồn, là nguồn sống của Giáo Hội.

Xin Ngài tái tạo và tụ hợp những ai cùng tin Đức Kitô,
để ở trong một Giáo Hội.

Xin cho những anh em ly khai,
trở về hiệp nhất trong một đàn chiên.

Xin cho chúng con sử dụng những ân điển Chúa ban
để phục vụ Hội thánh.

Lạy Chúa Thánh Linh,
Nhờ Ngài, chúng con mới có thể cầu nguyện với Chúa Cha
lời “Abba”, thưa Cha, và trở thành con cái Chúa.

Xin cho chúng con : sống với nhau như anh em
trong cùng một gia tộc của Ngài.

MẦU NHIỆM THỨ BỐN
Đức Mẹ lên trời

Suy niệm : Tình yêu thanh thoát

Việc chiêm ngưỡng Đức Mẹ về trời thúc bách chúng ta định hướng cho đời mình : Phải tiến về quê trời vinh quang.

Theo thánh Gioan, muốn được như vậy phải sống yêu thương : “Kẻ yêu mến anh em thì lưu lại trong sự sáng (1Ga 2,10). Nhưng Ngài còn thêm : “Anh em đừng yêu mến thế gian và các điều có trong thế gian … Vì mọi sự có trong thế gian : đam mê của xác thịt đam mê của con mắt và kiêu hãnh về của cải, không do tự Cha nhưng do tự thế gian. Và thế gian cùng những đam mê của nó đang qua đi ; còn kẻ làm theo ý Chúa thì lưu tổn thiên thu vạn đại” (1Ga 2,15-17)

Lạy Chúa,
Xin thanh luyện trái tim con,

Xin cho tình yêu con thật tinh tuyền
không chút ích kỉ,
không mảy may lợi dụng,
không vì tham lợi,
hay để thỏa mãn tính kiêu căng.

Xin cho con yêu Chúa trước nhất là trên hết,
và yêu mọi người
bằng tình yêu phát sinh từ Chúa, và yêu vì Chúa.

Xin cho con được gia nhập
vương quốc yêu thương bất diệt của Ngài.

MẦU NHIỆM THỨ NĂM
Đức Mẹ được vinh thưởng

Suy niệm : Đức mến cao trọng nhất

“Giả như tôi nói được các thứ tiếng nhân loại và thiên thần, mà tôi không có lòng mến thì chỉ là thanh la não bạt. Giả như tôi được ơn tiên tri, và biết hết mọi sự mầu nhiệm, được tất cả lòng tin khiến chuyển được đồi núi, mà lại không có lòng mến, tôi vẫn là không. Giả như tôi có đem cả gia tài bố thí hay chịu thiêu, mà lại không có lòng mến thì cũng hư không vô ích cho tôi.

… Lòng mến không tàn phai, ơn tiên tri và ơn ngôn ngữ sẽ không còn, ơn hiểu biết và ơn tiên tri ta được có hạn. Khi mọi sự trọn lành đã đến, điều có hạn sẽ chấm dứt… Vậy nay còn tin cậy mến, nhưng trong bộ ba ấy, đức mến cao trọng nhất” (I Cr 13).

Lạy Chúa, Chúa là tình yêu,
Chúa dựng nên con vì thương yêu,
và sẽ phán xét chúng con về tình yêu.

Giới răn trọng nhất là “mến Chúa, yêu người”

Xin cho mọi việc con làm :
được ướp nồng trong tình yêu,
để con chỉ hành động vì mến Chúa.

Xin cho tình yêu chúng con :
được phát triển luôn mãi
đối với tha nhân chúng con gặp

Xin cho chúng con tình yêu của Mẹ Maria,
để cũng được vinh thưởng với Ngài. Amen.