Video: Đại Hội Thánh Mẫu Lần I tại Giáo Xứ Vinh Sơn Liêm Calgary

Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn Liêm tại Calgary xin trân trọng ghi nhận một vài hình ảnh, tiếng hát trong ba ngày Đại Hội Thánh Mẫu đầu tiên tại thánh đường, ngày 17, 18 và 19 năm 2018.

Xem thêm hình ảnh

http://www.stvincentliem.ca

Xem thêm hình ảnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *