PHIM CÔNG GIÁO

Chuyện có thật: Rắn cũng biết đến tôn kính Mẹ Chuá Trời

Athens, Hy Lạp, 15 tháng 8 năm 2017 - Hàng năm theo niên lịch chính thống giáo, đúng vào ngày lễ 'Mẹ Chuá Trời ngủ' (Dormition Theotokos,) tức là ngày 15/8, hàng chục con rắn cực độc thường bò tới một tu viện trên một hòn đảo ở Hy Lạp, và như thể là một phép lạ, chúng đến để tôn kính một bức ảnh của Mẹ Maria.

Đọc thêm