Video: Thánh Lễ Đầu Dòng tại Giáo Phận Bùi Chu

1. Thăm viếng Huynh đoàn Đa Minh Việt Nam

2. Thăm viếng Huynh đoàn Đa Minh Giáo phận Bùi Chu + Video

3. Thăm viếng Huynh đoàn Đa Minh Giáo phận Thái Bình

4. Thăm viếng các cơ sở Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam Việt Nam tại Sài Gòn

5. Thăm viếng nhà Bác ái Đaminh Vĩnh Lộc

6. Thăm viếng Huynh đoàn Giáo Phận Xuân Lộc

7. Thăm viếng Huynh đoàn Giáo Phận Đà Lạt

https://www.youtube.com/watch?v=PohKvMwET5M

Sau khi tham quan các di tích thánh tử đạo, vào lúc 17h30 ngày 07.08.2017, thánh lễ Đầu Dòng chính thức cử hành với cha Chủ tế Giuse Nguyễn Đức Giang, cùng đồng tế có đông đảo quý cha trong giáo phận và quý cha khách mời.

Đến lúc này đúng như những gì mà bà  Tango đã cảm xúc từ 10 năm trước, và đúng như ngôn sứ Isaia đã miêu tả:

“Dân dân lũ lượt đưa tới,

nước nước dập dìu kéo nhau đi.
Rằng: “Đến đây, ta cùng lên núi ĐỨC CHÚA,
lên Nhà Thiên Chúa của Gia-cóp,” (Is 2, 2-3). (Xem thêm bản tin)

 

1. Thăm viếng Huynh đoàn Đa Minh Việt Nam

2. Thăm viếng Huynh đoàn Đa Minh Giáo phận Bùi Chu + Video

3. Thăm viếng Huynh đoàn Đa Minh Giáo phận Thái Bình

4. Thăm viếng các cơ sở Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam Việt Nam tại Sài Gòn

5. Thăm viếng nhà Bác ái Đaminh Vĩnh Lộc

6. Thăm viếng Huynh đoàn Giáo Phận Xuân Lộc

7. Thăm viếng Huynh đoàn Giáo Phận Đà Lạt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *