PHIM CÔNG GIÁO

Phim: Thức tỉnh

Chuyện phim nói về Clavius, một quân Roman Tribune mạnh mẽ, và phụ tá của ông Lucius, được giao nhiệm vụ bác bỏ những tin đồn về một Giêus, Đấng Cứu Thế đã sống lại, và ngăn chặn một cuộc nổi dậy ở Giêrusalem.

Đọc thêm