PHIM CÔNG GIÁO

Video : Cộng đoàn Taizé – Pháp

Taizé, một cộng đoàn và cũng là một phong trào cầu nguyện do Sư Huynh Roger Schutz thành lập năm 1974. Đây là đoạn phim khoảng 20 phút, do chính công đoàn Taizé thực hiện, nhằm giới thiệu về sinh hoạt và đường hướng của cộng đoàn.

Đọc thêm