Lộ Đức và thánh nữ Bernadette (10 phút)

.
Thánh Nữ Bernadette và Lộ Đức
 
 
Lộ Đức (Lourdes) là một tỉnh nhỏ thuộc nước Pháp.

Từ ngày 11.02.1858 đến 16.07.1858, Bernadette gặp Bà áo trắng cả thảy 18 lần. Ngày 25 tháng 3 Bernadette được Đức Mẹ mạc khải danh tính : “Ta là Đấng Vô Nhiễm nguyên tội”.

Tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm mới được giáo hội công bố trước đó bốn năm (năm 1854), là tước hiệu Bernadette chưa hề nghe đến, và sau này chẳng bao giờ có thể phát âm chính xác.

Sau đó Bernadette ẩn mình trong một tu viện, từ trần năm 1879 vào tuổi 36, và được giáo hội tuyên thánh năm 1933.

Phim tư liệu 10 phút.

Mời tham quan Trung tâm hành hương Đức Mẹ Lộ Đức

Muốn coi toàn tập 120 phút xin click tại đây

Ic2dSm9N6Mo