PHIM CÔNG GIÁO

Tổng hợp Video Đức Thánh Cha tại Fatima từ ngày 12-13.05.2017

1. Đức Thánh Cha đến Bồ Đào Nha - một triệu người đã có mặt tại Fatima; 2. Đức Thánh Cha và hàng trăm ngàn người cầu nguyện trước Đức Mẹ Fatima; 3.  Đức Thánh Cha làm phép nến và chủ sự đêm canh thức lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ; 4. Hàng triệu người dự Lễ Tuyên Thánh hai em nhỏ Phanxicô và Giacinta, 13.05.2017; 5. Bộ phim Đức Mẹ hiện ra tại Fatima với 3 trẻ mục đồng

Đọc thêm