THÁNH ĐAMINH

Chín Cách Cầu Nguyện Của Thánh Đa Minh (6-7)

Thánh Đa Minh : Cách Cầu Nguyện Thứ Sáu Người ta còn chúng kiến cha thánh Đa Minh đứng thẳng giang tay như hình thánh giá cầu nguyện một cách trang trọng. Chị Cecilia, một nữ đan sĩ thánh thiện và tốt lành, chị đã cùng với nhiều người khác …

Đọc thêm

Chín Cách Cầu Nguyện Của Thánh Đa Minh (2-3)

Thánh Đa Minh : Cách Cầu Nguyện Thứ Hai Thánh Đa Minh thường cầu nguyện bằng cách nằm duỗi dài và úp mặt trên đất. Thánh nhân cảm thấy hối hận, liên tưởng đến và đôi khi thốt lên thành tiếng lời Tin Mừng, người khác có thể nghe được …

Đọc thêm

Chín Cách Cầu Nguyện Của Thánh Đa Minh (1)

Cuốn sách chín cách cầu nguyện của thánh Đa Minh có lẽ được viết tại Bô-lô-nha trong khoảng thời gian từ năm 1260 đến 1288 do một tác giả vô danh. Tác giả này đã nhận được nguồn tin từ chị Xê-xi-li-a, một nữ đan sĩ thuộc đan viện thanh A-nê và những nhân vật khác đã có dịp tiếp xúc với vị thánh sáng lập dòng.

Đọc thêm