Tĩnh tâm Thánh Đa Minh : Con Người Thời Đại

 

dm15.jpgLinh mục : Phanxicô X. Đào Trung Hiệu OP
(năm 2010)

Thời đại thánh Đa Minh so với thời chúng ta đang sống có nhiều nét giống nhau. Đó là thời đô thị hóa : thời thương mại và đồng tiền được đề cao, thời xuất hiện nhu cầu tri thức với sự ra đời của các đại học; thời thay đổi cơ chế xã hội từ nông nghiệp sang thủ công nghiệp, và là thời xuất hiện những tín hiệu của dân chủ.

Chọn lựa của thánh Đa Minh cùng với các dòng hành khất bấy giờ, chính là phục hưng giá trị sự nghèo khó của tin mừng. Ngài đưa anh em đến trường học. Ngài sống và tổ chức cộng đoàn du thuyết để hiện diện tại mọi hang cùng ngõ hẻm….

Cha thánh Đa Minh được tuyên dương là tôn sư Hội thánh, vì tuy không để lại những bộ sách lớn, nhưng ngài đã thúc đẩy, đã để lại cho con cái cũng như những người đương thời, niềm khát vọng say mê học hỏi và khám phá chân lý cứu độ. Đó là một nhu cầu cần thiết trong hoàn cảnh giáo hội đương thời, khi xuất hiện của các lạc giáo. Và đó cũng là nhu cầu của các môn đệ Đức Kitô trong mọi thời.

+ Bài 1 : Thời đại thánh Đa Minh và Trái tim vị Mục tử

+ Bài 2 : Thắp sáng ngọn đuốc chân lý.

+ Bài 3 : Cùng thánh Đa Minh Loan báo Tin Mừng