Hành Trang 12 : Lời Cầu nguyện tông đồ

dm02.jpgTrong niềm tin vào mầu nhiệm Hiệp Thông Các Thánh (mầu nhiệm các Thánh cùng thông công), chúng ta biết rằng mọi lời cầu nguyện đích thực, dù của những người ở thâm sơn cùng cốc nào đó, đều mang lại hoa trái thiêng liêng cho con người. Tuy vậy, không phải vì thế mà không thể gọi lời cầu nguyện trực tiếp hướng tới ơn cứu độ của con người là “lời cầu nguyện tông đồ”.

Các nhân chứng trong án phong thánh cho Ða Minh xác nhận là khi cầu nguyện, thánh Ða Minh thường thổn thức : “Lạy Chúa, người tội lỗi rồi sẽ ra sao ?”. Vào thế kỷ XIII, người ta rất tha thiết tìm ơn cứu độ cho các linh hồn, các Dòng Tu thời đó cũng nhằm mục đích có vẻ “thựu dụng” đó. Cũng thế, thánh Ða Minh luôn mang nỗi ưu tư về linh hồn các người lạc giáo, những người tội lỗi. Nỗi ưu tư đó ám ảnh tâm tư Ða Minh, nên trong khi cầu nguyện, ngài luôn khẩn nài xin Chúa ban ơn cứu độ cho con người.

Và rồi, lời cầu nguyện đó lại thúc đẩy thánh Ða Minh “xắn tay áo” lao vào công việc tông đồ. Lời ngài cầu nguyện trong mỗi thánh lễ, trong những đêm thức khuya, những khi đi đường … là nguồn sức mạnh giúp Ða Minh vượt thắng sự mệt mỏi của thân xác, thắng vượt những khó khăn, nguy hiểm trên con đường sứ vụ. Ngọn lửa nhiệt tâm tông đồ của Ða Minh được nuôi dưỡng nhờ những lời cầu nguyện tông đồ.

Lời cầu nguyện tông đồ là lời cầu nguyện luôn mang đầy những ưu tư khắc khoải về cuộc sống, về ơn cứu độ của con người, đồng thời là nguồn động lực để người tông đồ bắt tay làm việc, cộng tác với ơn Chúa.

Lời cầu nguyện của các đan sĩ trực tiếp hướng tới vinh quang Thiên Chúa và qua đó mang lại ơn phúc cho con người. Lời cầu nguyện của người tông đồ thì nhắm tới cuộc sống và ơn cứu độ của con người, và qua đó, trở thành lời tôn vinh Thiên Chúa. Cả hai cách thế đều có giá trị và cần thiết tùy theo ơn gọi riêng của mỗi người. Tự căn bản, cả hai cách thức cũng chỉ là một, vì như thánh Irênê đã nói : “Vinh quang Thiên Chúa chính là con người được sống”.

Khi nhận lãnh sứ vụ Chúa trao phó, thánh Ða Minh đã sống trọn vẹn cuộc sống của một người tông đồ. Tất cả những dự định, tính toán, cách sống, tất cả những ưu tư lo lắng và cả một Dòng Tu của thánh Ða Minh đều qui hướng về sứ vụ tông đồ. Dĩ nhiên, lời cầu nguyện là nền tảng thâm sâu của đời sống Kitô hữu, cũng nằm trong một chiều hướng như vậy.

Nhận lãnh tinh thần và sứ vụ Ða Minh, mỗi người đoàn viên cũng phải sống ý hướng tông đồ như là ý hướng chính yếu. Dù là công việc tông đồ “tại chỗ” trong gia đình, làng xóm hoặc một công tác nào khác; và tất cả đều phải bắt nguồn thâm sâu từ lời cầu nguyện tông đồ.